23. seja Sveta MOV (1. februar 2022)

24. seja Sveta MOV (22. marec 2022)

25. seja Sveta MOV (19. april 2022)

26. seja Sveta MOV (31. maj 2022)

27. seja Sveta MOV (28. junij 2022)

15. seja Sveta MOV (26. 1. 2021)

Osnutek pokrajinske zakonodaje

16. seja Sveta MOV (16. marec 2021)

POROČILA:

1. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2020”
2. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2020
3. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
4. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
5. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2020
6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2020
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV za leto 2020
8. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2020
9. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2020
10. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020
11. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green 2020
12. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2020

17. seja Sveta MOV (20. april 2021)

POROČILA

– Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2020
– Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2020
– Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020
– Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2020
– Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za leto 2020
– Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2020
– Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2020
– Poročilo o delovanju Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020
– Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2020

18. seja Sveta MOV (25. maj 2021)

POROČILA
– Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2020
– Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2020
– Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2020
– Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2020

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si bomo objavili:

19. seja Sveta MOV (29. junij 2021)

20. seja Sveta MOV (5. oktober 2021)

21. seja Sveta MOV (30. november 2021)

22. seja Sveta MOV (21. december 2021)

8. seja Sveta MOV (4. 2. 2020)

9. seja Sveta MOV (10. 3. 2020)

10. seja Sveta MOV (12. 5.2020)

POROČILA – svetnicam in svetnikom v vednost
1. Letno poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev MOV
2. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami – modre cone v letu 2019
3. Letno poročilo Policijske postaje Velenje za leto 2019
4. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2019
5. Letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2019
6. Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019
7. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2019”
8. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2019
9. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2019
10. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2019
11. Letno poročilo pomoč na domu za leto 2019
12. Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2019
13. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MOV za leto 2019
14. Letno poročilo Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje za leto 2019
15. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2019
16. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2019
17. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2019
18. Letno poročilo Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2019
19. Letno poročilo Festivala Velenje za leto 2019
20. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2019
21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2019
22. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2019
23. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za leto 2019
24. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2019

11. seja Sveta MOV (23. 6.2020)

12. seja Sveta MOV (27. oktober 2020)

13. seja Sveta MOV (24. november 2020)

14. seja Sveta MOV (22. december 2020)

Poročila december 2020:

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content