Izhodišča za pripravo prostorskih aktov (PA)

Predstavitev izhodišč za pripravo PA

Varovana stanovanja Stara vas

– 19. januar 2022 (velika sejna dvorana MO Velenje)

Na predstavitvi izhodišč za izdelavo OPPN na območju sedanjih rastlinjakov je investitor s projektanti predstavnikom krajevne skupnosti Stara vas prikazal okvirna razmišljanja ob začetku snovanja OPPN skupaj s primeri dobre prakse doma in iz tujine.
Sklep o začetku priprave PA

Osnutki PA - v pripravi

OPPN_32 - za območje južno od vrtca na Gorici

Predlog OPPN za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju

Javne razgrnitve prostorskih aktov

Rok oddaje: 27/02/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

6. Sprejetje PA

Skip to content