1. Izhodišča za pripravo prostorskih aktov (PA)

2. Sklep o začetku priprave PA

3. Osnutki, dopolnjeni osnutki PA

Javne razgrnitve prostorskih aktov

Rok/Zaključek: 14/12/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

4. Stališča do pripomb in predlogov javnosti

5. Predlogi prostorskih aktov (PA)

Skip to content