1. Izhodišča za pripravo prostorskih aktov (PA)

2. Sklep o začetku priprave PA

POZOR! Sklepi o začetku priprave PA so z izdelavo in objavo osnutka ali predloga PA premaknjeni v spodnji sklop 3: Osnutki, predlogi PA.

3. Osnutki, predlogi PA

Javne razgrnitve prostorskih aktov

4. Sprejetje PA

Skip to content