Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prostorski akti v pripravi

1. Izhodišča za pripravo prostorskih aktov (PA)


2. Predstavitev izhodišč za pripravo PA

3. Sklep o začetku priprave PA

 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
  za območje južno od vrtca na Gorici (OPPN_03) - Ur. vestnik MOV št. 02/2022

 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
  za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju - Ur. vestnik MOV št. 03/2022

 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
  za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače-zahod (OPPN_080) - Ur. vestnik MOV št. 05/2022

 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
  za območje VE1/057 - Stara vas
   (OPPN_03) - Ur. vestnik MOV št. 10/2022

4. Osnutki PA - v pripravi

OPPN_32 - območje med vrtcem Gorica in krožiščem nakupovalnega centra Velenjka

5. Javne razgrnitve PA

Trenutno ne poteka nobena javna razgrnitev.

6. Sprejetje PA