projekti-image-01

Pregled projektov

Spodbujamo rast in napredek

Mestna občina Velenje je veliko zastavljenih ciljev, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi različnih storitev, dosegla z realizacijo različnih projektov. Nekateri od teh projektov so realizirani iz proračuna Mestne občine Velenje ali iz proračuna Republike Slovenije, vse večji pa je delež projektov, ki jih Mestna občina Velenje izvede s pomočjo sofinanciranja Evropske unije.

Pred nami je proces prestrukturiranja SAŠA regije, ki bo zajemal vsa strateška ključna področja: PAMETNO, ZELENO, DRUŽBENO, RAZVOJNO in ZELENA PREOBRAZBA. Za uspešen in pravičen izstop iz premoga si bomo prizadevali počrpati vsa razpoložljiva sredstva, tako državna kot evropska.

Občane o vseh projektih informiramo tudi s pomočjo različnih publikacij, ki se nahajajo pod zavihkom Publikacije. Znotraj Uprave Mestne občine Velenje smo vzpostavili Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, kjer so odprti za pobude in predloge, zato vas pozivamo, da jih pošljete na projektna@velenje.si. Če bo predlog zanimiv za širšo lokalno skupnost, bomo zanj skušali pridobiti sofinanciranje.

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

TalentMagnet

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

Wonder

Zaključeno

Družbeno

VISTA – park z razgledom

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

RUINS

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

HICAPS

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

ECRR

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

AgriGo4Cities

Zaključeno

Družbeno

Oskrbovana stanovanja – Jenkova cesta 18

Zaključeno

Družbeno

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Zaključeno

Družbeno

Vrtec Vinska Gora

EU projekt

Zaključeno

Družbeno

EE CULTURE

Skip to content