AgriGo4Cities

Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost

Mestna občina Velenje je kot projektni partner sodelovala v mednarodnem projektu AgriGo4Cities, v katerem smo se posvečali skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in vključevanju slednjih v skupnostno vrtičkarstvo ter spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja na podonavskem območju.

Namen projekta je bil razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija je izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. V okviru projekta smo v Mestni občini Velenje ob dnevu Zemlje, 24. 4. 2019, odprli skupnostni vrt v Sončnem parku. Prav tako smo predstavili knjigo Družbeni učinki urbanega kmetijstva, ki je nastala v sodelovanju z ZRC SAZU, ter pripravili delavnico za otroke, ki jo je izvedla Medobčinska zveza prijateljev in mladine Velenje.

MEJNIKI PROJEKTA

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2019

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.474.190,20 EUR

Vrednost za MOV:

131.513,50 EUR

Projekt je bil v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Danube Transnational Programme.

iconPartnerstvo:

Vodilni partner projekta je bil Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Projektni konzorcij je sestavljalo deset partnerjev iz sedmih držav (Slovenija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Bolgarija in Nemčija), šest pridruženih partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Češka, Nemčija in Bolgarija) ter črnogorski partner v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.

ZRC SAZU (zrc-sazu.si) – vodilni partner, Euni Partners – Euni Partners (BG), Association of South-Western Municipalities (BG), Ifuplan – Institute for Environmental Planning and Spatial Development (München, DE), Municipality of Ulcinj (Ulcinj, ME), EBB EuropaberatungRRA LUR – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regijeZavod RS za zaposlovanje, Območna enota Koper, Združenje mestnih občin Slovenije – Reprezentativno združenje mestnih občin Prague City Hall (Praga, CZ), Mestna občina VelenjeCentral Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Székesfehérvár, HU), Vaslui Municipality (Vaslui, RO), PiNA – Kulturno Izobraževalno Društvo,  ENVICORP Slovakia (Banska Bistrica, SK),  EUDA- European Development Agency (Praga, CZ), Municipal District Prague 9 (Praga, CZ)

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content