Wonder

Otrokom prijazna destinacija

Mestna občina Velenje je partner v projektu Wonder (program Interreg Adrion), v katerega je vključenih 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije). Vodilni partner projekta je Občina Fano iz Italije.

Cilj projektnega partnerstva je povečati zanimanje za destinacije iz jadransko-jonske regije in povečati njihovo konkurenčnost na račun pristopa prijaznega otrokom. Z razvojem novih participativnih metod  želimo izboljšati turistično ponudbo in samo življenje v mestih (upravljanje, okolje in storitve).

Pričakovani rezultati projekta:

  • nova turistična ponudba, namenjena otrokom in družinam z inovativnimi metodami participacije,
  • izboljšano sodelovanje med turističnim sektorjem, lokalno oblastjo, organizacijami civilne družbe in otroki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  • natančno definirana mednarodna identiteta in ozaveščanje o otrokom prijaznemu turizmu na jadransko-jonskem območju.

V okviru projekta je izvedena investicija – obnova otroškega Pozojevega igrišča (nakup petih igral: gibalno igralni kompleks, žičnica, skupinska gugalnica z vrvjo, dvosedežna gugalnica in dve viseči mreži). Prav tako smo obnovili leseni del peskovnika (sedišče) in klopi ter peščeno peš pot.

Projekt se izvaja od 1. februarja 2020. Celotna vrednost projekta znaša 1.697.000 evrov, delež Mestne občine Velenje znaša 176.332,80 evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Analiza stanja otroških igrišč v MO Velenje
  • Pilotna akcija – obnova Pozojevega igrišča
  • Mobilna aplikacija, ki z uporabo ugomentirane resničnosti vodi uporabnika do lokacij v mestu, ki so zanimiva za družine
  • Rekonstrukcija pogleda z Viste (prikaz iz sedanjosti v preteklost)
  • WONDER akcijski načrt, v katerem bodo zbrani ukrepi in strategije, ki jih bodo uporabila mesta, da postanejo »otrokom prijazna destinacija« in
  • WONDER mednarodna mreža Otrokom prijaznih destinacij

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2022

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.697.000 EUR

Vrednost za MOV:

176.332,80 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa INTERREG Adrion.

iconPartnerstvo:

Vodilni partner projekta je Občina Fano iz Italije. 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije).

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content