VISTA – park z razgledom

Projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru je v okviru zbiranja idejnih rešitev za pokriti oder leta 2009 zasnoval arhitekt Rok Poles. Osnovno idejo pokritega odra je nadgradil s klančino pristopa na njegovo streho, ki ponuja zanimiv razgled na okolico, obenem pa vzpostavljala atrakcijo in uporabno rekreativno turistično točko tudi v času, ko prireditev ni. Prireditveni oder in prostor s svojo atraktivno podobo in programskimi vsebinami privabljata ljudi iz bližnje in daljne okolice.

Prireditveni prostor je lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Prireditveni oder v izmeri 2.375 m² je lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra smo trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki je namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje. Oder kot večnamenski objekt omogoča raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, namenjen je širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. V sklopu infrastrukture je tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto površine 586,23 m². Prireditveni prostor sprejme 30.000 obiskovalcev.

Za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del je bilo v mesecu maju 2019 na javnem razpisu izbrano podjetje VG5, d. o. o., iz Ljubljane. Gradnja je potekala med 27. 6. 2019 in 15. 1. 2021. Z izvedbo investicije smo pridobili 46.090 m² revitaliziranega degradiranega območja.

Krovni upravljavec celotnega prostora je Zavod za turizem Šaleške doline, ob strokovni, tehnični in logistični podpori javnih zavodov Festival Velenje (program), Mladinski center Velenje (tehnika) in Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod Velenje (logistika).

SPOROČILA ZA JAVNOST

 • Pridobili pravnomočno uporabno dovoljenje za prireditveni oder in prostor12. januar 2021
 • Zaključujemo projekt CTN Prireditveni oder in prostor19. november 2020
 • Prireditveni oder pod streho10. junij 2020
 • Dela že v drugem nadstropju prireditvenega odra10. april 2020
 • Dela na prireditvenem odru in prostoru potekajo po načrtu18. februar 2020
 • Podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del za projekt CTN Prireditveni oder in prostor, 30. maj 2019
 • Novinarska konferenca ob podpisu pogodbe z izvajalcem izgradnje CTN Prireditvenega odra in prostora ter predstavitev trenutnega stanja ostalih projektov mehanizma CTN, 27. maj 2019
 • Prejeli smo sklep o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor, 24. januar 2019
 • Danes predstavitev projektov Prireditveni oder in Prireditveni prostor5. februar 2018
 • Predstavitev projektov Prireditveni oder in Prireditveni prostor1. februar 2018 

MEJNIKI PROJEKTA

 • Revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m²
 • Atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi
 • Servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori, bruto površine 586,23 m2
 • Atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt
 • Podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2021

iconVrednost:
Celotnega projekta:

8.906.740,96 EUR

Vrednost za MOV:

2.905.503,00 EUR

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija v višini 1.200.247,58 EUR in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4.800.990,38 EUR.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content