TalentMagnet

Preprečevanje bega izobražencev iz malih in srednje velikih mest

Podobno kot Velenje tudi druga manjša in srednje velika mesta v Podonavju izgubljajo visoko izobražene mlade ljudi – ti se preselijo v prestolnico ali v tujino in se od tam ne vrnejo. Po podatkih OECD-UNDESA »Svetovna migracija v številkah« je najvišja stopnja izseljevanja mladih talentov zabeležena v podonavski regiji, kar vpliva na demografske razmere in trg dela. To pa vodi v pomanjkanje visoko izobražene delovne sile v podjetjih in institucijah, kar zmanjšuje njihovo konkurenčnost in inovacijske zmogljivosti. Delodajalci tako ne morejo ustvariti visokokakovostnih delovnih mest, privlačnega delovnega okolja in kariernih priložnosti, kar pa mlade visoko izobražene in talentirane ljudi še dodatno spodbudi k iskanju kariernih možnosti izven lokalnega območja. Posledice tega so zelo negativne. Kljub temu je kakovostna ponudba delovnih mest le eden od dejavnikov za ohranjanje in privabljanje talentov. Lokalne oblasti lahko t. i. beg možganov preprečijo z izboljšanjem pogojev za talentirane ljudi z razumevanjem ključnih dejavnikov, zasnovanih in izvedenih kot celostne dejavnosti (dostopna stanovanja, kakovost javnih storitev, dobra izobrazba, privlačno kulturno življenje in rekreacijske zmogljivosti).

Projekt je obravnaval velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje visoko izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov).

Velenje je kot eno izmed osemnajstih evropskih mest razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje je Slovenijo predstavljala v mednarodnem konzorciju.

Mestna občina Velenje je med izvajanjem projekta k sodelovanju povabila predstavnike različnih področij iz Velenja (npr. akademski sektor, uprava, civilna družba), kar je še dodatno prispevalo k boljšemu lokalnemu okolju našega mesta (gospodarskemu in socialnemu), da je to postalo privlačnejše za mlade talente. Za dosego tega cilja smo v okviru projekta razvili več privlačnih orodij (npr. aplikacija za pametne telefone), ki mlade talente nagovarjajo v njihovem materinem jeziku. Poleg tega smo v partnerskih mestih razvili in preizkusili več modelov, orodij in vodnikov.

V projektu gre za nadnacionalno, medsektorsko in večnivojsko sodelovanje, s partnerji iz akademskega sveta, podjetij, politike/uprave in civilne družbe. V projektu sodelujejo partnerji 12 držav.

Novice

14.–15. september 2021, Nyíregyháza (Madžarska)

———–

LOKALNE ZAINTERESIRANE STRANI MORAJO ZDRUŽITI MOČI, DA PRITEGNEJO IN OBDRŽIJO MLADE TALENTE

Kateri so dejavniki, ki se mladim talentom zdijo bistveni v mestu, ki je prijazno talentom? Kaj lahko lokalni deležniki storijo, da bi pritegnili in obdržali mlade talente? Predstavniki mladih generacij se zaradi boljših zaposlitvenih možnosti in pestrejšega načina življenja pogosto selijo v večja mesta. A vendar ima večina močno čustveno vez z domačim mestom. Mala in srednje velika mesta Podonavja gradijo na tej čustveni navezanosti in izkoriščajo pozitivne lastnosti mest, da bi pritegnili mlade talente, ko se bodo želeli ustalili.

Partnerstvo TalentMagnet je že predstavilo najsodobnejše metode na področju privabljanja in zadrževanja talentov in ugotovitve, ki so jih lokalne zainteresirane strani – predstavniki podjetij, akademske skupnosti, nevladne organizacije in javna uprava ter talenti potrdili na srečanju projekta, ki je potekal v živo v mestu Nyíregyháza na Madžarskem.

Izkazalo se je, da je ena izmed najbolj zahtevnih nalog občin oblikovanje inovativnih politik, novih zaposlitvenih možnosti in funkcionalnega poslovnega okolja, s čimer bi ustavili odliv usposobljene mladine. Poleg tega so povabljeni mladi talenti tudi poudarili, da so osebne in poklicne možnosti razvoja ter dober podporni sistem za njih izjemnega pomena.

Na podlagi glavnih ugotovitev razprave z lokalnimi talenti lahko sklepamo, da talentov ne smemo zadrževati pri selitvi iz mesta, z željo po pridobivanju novega znanja in izkušenj v prestolnici ali celo v tujini. Še več, k temu bi jih morali spodbujati, nato pa jih prepričati, da se vrnejo in pridobljeno znanje uporabijo v domačem kraju. Da pa bi to dosegli, so potrebne celovite in skladne strategije trženja in razvoja z velikim poudarkom na blagovnih znamkah mest.

To so bile nekatere od ključnih lekcij, pridobljenih na prvem osebnem mednarodnem srečanju projekta TalentMagnet (ki se je izvajal v okviru Transnacionalnega programa Podonavje), ki je 14. in 15. septembra 2021 potekalo v Nyíregyházi na Madžarskem. Na srečanju je sodelovala večina partnerjev in predstavnikov pilotnih mest, ki so bili vključeni v interaktivnih razpravah.

V drugi polovici izvajanja projekta je bil poudarek na pilotnih mestih projekta. Ta so morala začeti delati na vzpostavljanju podpornega lokalnega okolja za privabljanje in zadrževanje talentov, v katerega so vključeni vsi akterji na več nivojih. V okviru projekta jim je bilo na voljo več orodij, ki so podprla njihova prizadevanja.

Priročnik TalentMagnet je na voljo tudi vsem drugim mestom, ki se zanimajo za pripravo lokalnih načrtov za privabljanje in zadrževanje talentov.

Več o projektu na: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject

  1. marec 2021, Velenje

Kam in zakaj talenti izginjajo iz naših mest? In zakaj je to težava? Talenti nove generacije so izjemno mobilni, saj najboljše priložnosti iščejo globalno in le redko lokalno. Svoje talente živijo in razvijajo tam, kjer najdejo najboljše okoliščine na podlagi lastnih pričakovanj. Tista mesta, kjer je veliko visoko izobraženih strokovnjakov, se izkažejo za bolj konkurenčna in uspešna. Zavedamo se, da je tudi v našem mestu potrebno najti rešitve, ki bodo pritegnile in obdržale talente.

V sredo, 24. februarja, je potekala prva spletna konferenca projekta TalentMagnet, katerega partner je tudi Mestna občina Velenje, ki se izvaja v okviru Programa Podonavje. V okviru konference so v dopoldanskem delu sodelovali govorci s predstavitvijo nekaterih dobrih praks, v popoldanskem delu pa so bili k sodelovanju povabljeni predvsem mladi talenti.

Zaradi vse večje globalizacije pretok talentov postaja vse bolj intenziven. Medtem ko so si pred nekaj desetletji mladi, ki so na novo diplomirali na univerzah, običajno izbirali kraj za življenje med domačim in univerzitetnim mestom, je lahko danes njihova izbira skoraj vsako mesto na svetu. Ker imajo talenti posebna znanja in spretnosti, jih podjetja vedno bolj iščejo in se zanje potegujejo. Od mladih talentov se pričakuje, da nudijo nove pristope, kreativno perspektivo, rešitve za podjetja, ki zanje pomenijo konkurenčno prednost.

Glede na govorce, ki so predstavljali mednarodne dobre prakse (Stuttgart, Ostrava, Velenje, Varaždin, Klaipeda in Helsinki) bi morali kreatorji razvoja mest spoznati pomen zadržanja in privabljanja talentov. To je zagotovo nova naloga mest, čeprav so uspešna mesta v svoje delovanje že vgradila dejavnosti zadrževanja in privabljanja talentov – kot je v svojem osrednjem govoru poudaril Béla Kézy, strokovnjak za urbani razvoj. Ena izmed govornic je bila tudi Ana Anžej, direktorica SAŠA inkubatorja, predstavila je delovanje inkubatorja, ki je bil pred šestimi leti ustanovljen tudi s pomočjo Mestne občine Velenje. SAŠA inkubator se namreč ukvarja z vzgajanjem mladih podjetnikov, kamor vsekakor sodijo mladi talenti, ki si tako lahko zagotovijo delovno mesto v domačem okolju. Svoje delovanje so več kot upravičili, saj so do danes preko strukturiranih programov pomagali pri nastanku 86 novih podjetij, ki so ustvarila 120 novih delovnih mest.

Končna ciljna skupina projekta TalentMagnet so mladi talenti, katerih razvoj je za projekt prednostna naloga. V popoldanskem zasedanju konference je sodelovalo 86 talentov iz 21 držav, v 11 manjših skupinah pa so prepoznali dejavnike, zaradi katerih je mesto prijazno talentom. Ugotovili so, da talenti nove generacije izberejo kraj za življenje ob upoštevanju zapletenih meril, ki vključujejo več priložnosti, ki jih ponuja mesto: njegova privlačnost; videz; struktura; možnosti za mobilnost; varnost; možnosti za nastanitev, kulturo, delo, zabavo, rekreacijo; njegova podoba itd.

  1. februar 2021

10. februarja 2021 je potekal partnerski sestanek projekta TalentMagnet, ki so se udeležili vsi projektni partnerji. V sklopu sestanka so partnerji predstavili dosežene rezultate in bodoče aktivnosti. Razprava je bila namenjena tudi organizaciji spletnega dogodka Kick-off event Talent magnet, ki se je odvijal 24. februarja 2021.

MEJNIKI PROJEKTA

GALERIJA

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2022

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.211.125 EUR

Vrednost za MOV:

140.600 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa INTERREG Podonavje.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content