RUINS

Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v Srednji Evropi – izdelava integriranega modela in smernic na podlagi sinteze najboljših evropskih izkušenj.

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati projekt RUINS, katerega vodilni partner je bila Univerza za tehnologijo Lublin – Poljska. Projektni konzorcij so sestavljali partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se je osredotočal na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter na vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Načrt bo pripomogel k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Projekt je potekal do septembra 2020. V sklopu projektov RUINS smo v Mestni občini Velenje izdelali celovit Načrt upravljanja s kulturno dediščino za ruševino gradu Šalek, pripravili smo požarni red z evakuacijskim načrtom in oblikovali protokolarni spominek Šaleška pivska čaša, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek. Z nakupom spominka se prispeva k ohranjanju in trajnostnemu razvoju gradu Šalek.

OBJAVE V MEDIJIH

Velenje 21. junij 2018 – Kako je Šaleški grad vpet v turistično ponudbo, kakšne so njegove omejitve ter kakšni so njegovi potenciali za prepoznavno turistično znamenitost.

Sobivanje z ruševinami Šaleškega gradu
S kakšnimi težavami se soočajo krajani ob ruševinah Šaleškega gradu in kaj je potrebno za prijetnejše sobivanje lastnikov zemljišč, ki mejijo na grajski prostor.

Šaleški grad – kaj bi z njim
Kaj je bilo narejenega od lanske okrogle mize ter kakšni so primeri dobrih praks – Grad Celje, kako je možno vključiti grajske ruševine v turistično zgodbo kraja.

Lublin, 13. junij 2017 – V torek, 13. 6. 2017, se je v sejni dvorani Univerze za tehnologijo v Lublinu, odvijal prvi partnerski sestanek projekta RUINS, na katerem smo partnerji projekta diskutirali o projektnih aktivnosti. Dan kasneje smo se odpravili na prvi študijski obisk, na katerem smo si ogledali primer dobre prakse upravljanja ruševin gradu Janowiec.

Benetke, 11. junij 2018 – V ponedeljek, 11. 6. 2018, se je na otoku San Servolo v Benetkah odvijal 2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj ter izkušenj projekta RUINS. V prvem delu smo projektni partnerji diskutirali o poteku projektnih aktivnosti, drugi del pa je bil namenjen izmenjavi znanj in izkušenj s področja kulturne dediščine, natančneje ruševin.

Zadar, 21.-22. avgust 2017 – V ponedeljek in torek, 21. in 22. avgusta 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 2. študijskega obiska v Zadru, v sklopu katerega smo si ogledali primer dobre prakse rabe ruševine cerkve sv. Stošija. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela.

Velenje, 24.-25. avgust 2017 – Mestna občina Velenje je gostila partnerje projekta RUINS v okviru 3. študijskega obiska. Partnerjem smo predstavili mesto in znamenitosti. Največjo pozornost smo namenili predstavitvi in terenskemu ogledu ruševin Šaleškega gradu, ki je tudi izbran kot objekt proučevanja v omenjenem projektu.

Banska Bystrica, 19.-20. december 2017 – Partnerji projekta RUINS smo se udeležili 4. študijskega obiska v Banski Bystrici, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine  BZOVÍK MONASTERY. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam podrobno predstavili ruševino in njeno zgodovino, nato je sledil terenski ogled ruševine.

Montagnana in Castelfranco, 6.-7. marec 2018 – V Italiji, natančneje v Montagnani in Castelfrancu, je potekal 5. študijski obisk projekta RUINS, katerega smo se udeležili vsi partnerji projekta. V sklopu študijskega obiska smo si ogledali primer dobre prakse rabe in upravljanja ruševin. V prvem delu smo se seznanili z rabo, marketinškim vidikom in vidikom upravljanja ruševine, v drugem delu je sledil terenski ogled.

Grad Šalek, 18. oktober 2019 – Historični piknik je bil namenjen ohranjanju kulturne dediščine gradu Šalek, njegovi zgodbi in promociji na zanimiv način.

Glavni poudarki celodnevnega javnega dogodka:

  • Promocija ruševin gradu Šalek
  • Vzpodbuditi zanimanje za kulturno dediščino gradu Šalek pri otrocih in ostalih obiskovalcih
  • Prikazati ruševine gradu Šalek kot potencialni prostor tematskih prireditev
  • Povezati različne organizacije in posameznike pri izvedbi dogodka s srednjeveško tematiko in tako vzpostaviti primer dobre prakse in prenos znanja
  • V viteškem turnirju vzpodbuditi otroke k aktivnemu sodelovanju in v njih vzpodbuditi zanimanje za zgodbo gradu Šalek.

Pri izvedbi historičnega piknika na Šaleškem gradu se je pokazalo veliko zanimanja tako s strani sodelujočih kot tudi s strani obiskovalcev za izvedbo tovrstnih tematskih dogodkov.

Velenje, maj 2020

Spoštovani,
prosimo, da si vzamete nekaj časa in nam s svojim mnenjem pomagate izvesti nacionalno diskusijo o Načrtu upravljanja ruševine gradu Šalek, ki je bil pripravljen v okviru projekta RUINS. Mestna občina Velenje si prizadeva za trajnostni razvoj Velenja na vseh področjih, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju z namenom izboljšanja načrta in njegovega izvajanja v praksi.
Povezava do diskusijskega vprašalnika o Načrtu upravljanja gradu Šalek: https://www.1ka.si/a/283015.
Konstruktivne predloge, ki jih bomo prejeli do 12. 6. 2020, bomo smiselno vključili v Načrt upravljanja gradu Šalek.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Velenje, maj 2020 – Svetniki Mestne občine Velenje so na majski sprejeli Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica. Namen načrta upravljanja je zagotoviti varstvene in razvojne ukrepe in aktivnosti ter določiti strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje kulturne dediščine ter oblikovati dolgoročno strategijo upravljanja in vzdrževanja kulturne dediščine, ki bo omogočala strateško naravnan trajnostni razvoj spomenikov in njihovih območij. Načrt je nastal v okviru evropskih projektov HICAPS in RUINS, ki sta v višini 85 % sofinancirana iz programa Interreg Srednja Evropa.
Izjemno dragocen dokument, ki obsega približno 900 strani, nam bo v prihodnje omogočal temelje za letne programe dela, lokalni akcijski načrt za področje ohranjanja kulturne dediščine in finančne okvirje za izvedbo letnih programov dela ter drugih aktivnosti za vzdrževanje, ohranjanje, rabo in razvoj potenciala objektov kulturne dediščine.

Velenje, junij 2020 – Za predstavnike Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje in Turističnega društva Šalek je bil v okviru projekta RUINS izveden trening z namenom učinkovitega upravljanja kulturne dediščine. Na terenskem so si sodelujoči ogledali stanje objektov in se seznanili z razvojnimi načrti upravljanja graščine Gorica, gradu Šalek in Velenjskega gradu.

Velenje, september 2020 – Mestna občina Velenje v sodelovanju z Lončarstvom Bahor  v okviru projekta RUINS zasnovala protokolarni spominek. Šaleška pivska čaša je replika pivske čaše iz žgane gline, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek in izvira iz 15. stoletja. Izdelana je bila s pomočjo vretena na nožni pogon, na njem najdemo štiri tipe pečatnega okrasja. Z nakupom prispevate k ohranjanju gradu Šalek. Vabljeni, da nazdravite naši kulturni dediščini.

Šalek, avgust 2020 – Za sodelavce Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje, Turističnega društva Šalek in Prostovoljnega gasilskega društva Šalek je bila v okviru projekta RUINS predstavitev Požarnega reda gradu Šalek. Potekala je preko teoretične delavnice z glavni poudarki varnega delovanja na področju ruševin ter praktične delavnice, kjer so si udeleženci na terenu ogledali področje ruševin in se preizkusili v gašenju požara.

MEJNIKI PROJEKTA

GALERIJA

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2020

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.765.421,10 EUR

Vrednost za MOV:

200.425 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz naslova programa Interreg Srednja Evropa.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content