EE CULTURE

Trajnostno upravljanje za ohranjanje naravnih virov zavarovanih območij

Cilj projekta je bil povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine, kar je bilo doseženo z izmenjavo znanj, izkušenj in praks med pomembnimi akterji Slovenije in Hrvaške ter sanacijo dveh objektov. Ker je oblikovanje meril za energetsko sanacijo spomeniško zaščitenih stavb ob hkratni skrbi za ohranjanje njihove avtentične historične podobe zahtevnejše in kompleksnejše kot pri stavbah, ki niso pod spomeniškim varstvom, je eden izmed ciljev projekta bil tudi povečati osveščenost zainteresirane javnosti o energetsko učinkoviti kulturni dediščini.

Na hrvaški strani se je izvedla rekonstrukcija Županijske palače v Krapini, na slovenski pa rekonstrukcija objekta Vila Rožle, ki se nahaja v Velenju, natančneje v Sončnem parku. Objekt Vila Rožle razpolaga s 333 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena na dve etaži z mansardo. Objektu smo dozidali nadstrešnico, ki omogoča izvajanje določenega dela aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje zunaj, pred objektom, ne glede na vremenske razmere.

MEJNIKI PROJEKTA

  • manjša raba energije za delovanje objekta, kar bo pozitivno vplivalo tudi na okolje, saj bo objekt prispeval k zmanjšanju negativnih izpustov v ozračje,
  • obvarovali objekt pred nadaljnjim propadanjem,
  • izdelana projektno-tehnična dokumentacija za energetsko obnovo,
  • priročnik o uvajanju ukrepov energetske učinkovitosti v objekte kulturne dediščine,
  • pridobili kakovostno energetsko saniran objekt, v katerega se bodo umestile nove vsebine in ki bo lahko služil v bodoče kot primer dobre prakse tovrstne sanacije.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2015

iconVrednost:
Celotnega projekta:

679.791,79 EUR

Vrednost za MOV:

314.716,19 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 95 % iz programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejni program Slovenija–Hrvaška).

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content