SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  
POMEMBNO!
Ob morebitnih težavah pri prenosu datotek vas prosimo, da na povezavo z dokumentacijo kliknete z desnim gumbom in iz menija, ki se pojavi, izberete "Shrani povezavo kot ...". 

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

GEODETSKE STORITVE ZA POTREBE MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2021

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 1253/2

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3496/15, 964 201/6, 964 201/9, 964 201/3 in 964 201/7

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno souporabo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3551/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1930/3 in 964 2545

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 2449/14 in 964 2449/15

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2021 (predhodno zbiranje ponudb)

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

PREDNOSTNA LISTA za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

PET (5) PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST »SVETOVALEC III – PRIPRAVNIK v Uradu za gospodarski razvoj ž/m«

Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta - Paka

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE