SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  
POMEMBNO!
Ob morebitnih težavah pri prenosu datotek vas prosimo, da na povezavo z dokumentacijo kliknete z desnim gumbom in iz menija, ki se pojavi, izberete "Shrani povezavo kot ...". 

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

IZGRADNJA PLOČNIKA V NASELJU PODKRAJ

AVTOMATIZACIJA KNJIŽNICE VELENJE

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3479/5

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 286/15, 964 282/2, 964 286/11, 964 288/10, 964 294/8, 964 295/5, 964 309/29, 964 309/31 in 964 309/33

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 356/3 in 964 393/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1930/3 in 964 2545

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Ugotovitvena odločba

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v objektu Prireditveni oder

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2021

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje

PREDNOSTNA LISTA za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta - Paka

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE