SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Javna dražba za prodajo dveh nepremićnin

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javni poziv delodajalcem v mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za defiticarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE