SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM 964 1731/2, 964 1731/3, 964 1651, 964 1715/2 in 964 1730/9

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo 2. nepremičnin

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo 1. nepremičnine

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020 - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 2021-2025 - osnutek

ZN Šalek - območje Kavčič - spremembe in dopolnitve

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

REZULTATI javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020