SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti v Velenju

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (nepremičnine ID znak parcela 964 1903/87)

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 3358/8 in 3358/12, obe k.o. Velenje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 3577/2 in 3322/8, obe k.o. Velenje

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v Svetu javnega zavoda Lekarna Velenje

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Uradu za razvoj in investicije

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR

DRUGE OBJAVE