Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 965 1426/5

NAMERA O ODDAJI DELA NEPREMIČNINE 964 2562/25 V BREZPLAČNO UPORABO

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2022/2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SUBVENCIJ STROŠKOV KREDITOV ZA NAKUP ALI GRADNJO STANOVANJSKE NEPREMIČNINE ZA MLADE V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL ZA LETO 2022

Javni razpisi za sofinanciranje mladinskih projektov – ODDAJA POROČIL ZA LETO 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOV za leti 2022 in 2023

JAVNI NATEČAJI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC – ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA (Ž/M)

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta Svetovalec – za urejanje prostora in varstvo okolja v SOU SAŠA regije

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

LOKACIJSKE PREVERITVE

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE