SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 za PGD PESJE

Odprti postopek

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 957 821/10)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/7 in 957 959/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/8 in 957 959/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/9 in 957 959/8

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 3341/69)

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

DRUGE OBJAVE