SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 975 862/2

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 954 1309/19

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini z ID 975 534/1 in 975 534/10 in

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino z ID 964 2397/62

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno zbiranje ponudb za oddajo za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020 - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2020

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO »Direktor Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (ž/m)

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV DELODAJALCEM V MESTNI OBČINI VELENJE za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE