SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje

Odprti postopek

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – zahod, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

Namera za prodajo nepremičnin

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

; JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 1426/1

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 1424, 964 1245, 964 1426/2

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v mestni občini Velenje

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE