SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Vodovod Spodnja Črnova

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVM-1 ZA POTREBE PGD ŠKALE

Ureditev pločnika in lokalne ceste Pirh - Mrliška vežica v Šentilju

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 951 842/4 IN 951 842/5

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 786/5

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 768/19

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V KS ŠKALE-HRASTOVEC: 817/6 in 817/6. obe k.o. Škale

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na naslovu Stari trg 11, Velenje - Kreativni center Čuk

JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2021 – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

PREDNOSTNA LISTA za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – za obveščanje in organizacijo dogodkov

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

LOKACIJSKE PREVERITVE

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE