SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v 2022

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2420/15

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 1977/12

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JZP, parcela 781/1, k.o. Velenje (v PC Stara vas)

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022 (predhodno zbiranje ponudb)

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOV za leti 2022 in 2023

JAVNI NATEČAJI

ZAKLJUČEN POSTOPEK JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC- ZA OBVEŠČANJE IN ORGANIZACIJO DOGODKOV

JAVNI POZIV

Javni poziv pomotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

LOKACIJSKE PREVERITVE

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE