SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/12)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1798/7, 1800/16, 1800/18, 1722/5, 1723/6)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/13)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1791/9, 1795/10, 1795/11)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/14, 1798/6, 3521/3)

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo 2. nepremičnin

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v Vili Bianci

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020 - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV DELODAJALCEM V MESTNI OBČINI VELENJE za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE