SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  
POMEMBNO!
Ob morebitnih težavah pri prenosu datotek vas prosimo, da na povezavo z dokumentacijo kliknete z desnim gumbom in iz menija, ki se pojavi, izberete "Shrani povezavo kot ...". 

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor (ponovitev postopka)

Rekonstrukcija Konovske ceste – faza II

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN KS ŠKALE-HRASTOVEC: 957 817/6, 957 817/6, 957 818/11, 957 818/15

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021

PREDNOSTNA LISTA za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC V SOU SAŠA

JAVNI POZIV

Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega poimenovanja ulice v Krajevni skupnosti Stara vas

Javni poziv delodajalcem v MO Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

Vabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Mestno občino Velenje