SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Izgradnja kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešica in obnova vodovoda Vinska Gora

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo (PC Jaki)

Namera o odsvojitvi premičnine

Namera o oddaji prostora

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Prodaja osebnih vozil

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017

JAVNI NATEČAJI

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2016 v MO Velenje

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE