SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

MENJAVA OSTREŠJA NA OBJEKTU KOPALIŠKA 3

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera oddaje nepremičnine v najem

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javna dražba za prodajo stanovanja Jenkova cesta 17 štev. 18

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Velenje za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 2. 12. 2016

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 31. 12. 2016

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE