SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RUŠENJE IN NOVOGRADNJO REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javna dražba za prodajo dela objekta Cesta na vrtače 3, Velenje

2. javna dražba za prodajo osebnih vozil

Javno zbiranje ponudb za prodajo Šalek 105

Javno zbiranje ponudb za prodajo Jenkova 15

Javno zbiranje ponudb za prodajo Kardeljev trg 1

Javna dražba za prodajo Šmartno ob Paki 80

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017