SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Nakup enot za modularni vrtec

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o oddaji hiške ob čolnarni v najem

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Namera o oddaji poslovnega prostora

Namera o oddaji poslovnih prostorov

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNI RAZPISI

Javna razpisa s področja mladih za leto 2018

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2018

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

Javni natečaj Naj prostovoljec MOV 2017

JAVNI POZIV

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

Povabilo k izdelavi konceptnih predlogov za ureditev okolice spomenika Tita

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letih 2018 in 2019