SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019

POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA POTREBE MO VELENJE

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera oddaje nepremičnine v najem

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javna dražba - prodaja stavbnih parcel

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE