SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera oddaje nepremičnine v najem

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javna dražba - prodaja stavbnih parcel

JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE