SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Adaptacija kopalnic (Vila Rosa) - lokacija Portorož

Odprti postopek

Razširitev poslovne cone Stara vas

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE