SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Adaptacija 8 stanovanj

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Prodaja nepremičnin v KS Škale

JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017 - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOV za leti 2018 in 2019

Javne razgrnitve PIA

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Objava prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

DRUGE OBJAVE