SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Nakup in postavitev skladiščnega šotora dimenzije 15,00 x 20,00/4,40 m

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Prodaja nepremičnin v KS Škale

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017 - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javne razgrnitve PIA

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Prosto strokovno tehnično delovno mesto računovodja VII/2 (III)

DRUGE OBJAVE