SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

UREDITEV ODSEKA LOKALNE CESTE ZAVRŠE - GRAŠKA GORA (LC 261 010 Pik - Megalec - Graška Gora)

Delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Gorica

PRENOVA IN OPTIMIZACIJA RAZSVETLJAVE NA TITOVEM TRGU

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RUŠENJE IN NOVOGRADNJO REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

JAVNI RAZPISI

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodika Šaleške doline

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017 - ukrep 2

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017