Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Predstavitvene brošure

O mestu, upravi in občini Velenje

Arhitekturni vodič

V okviru EU projekta Atrium, ki vrednoti in osvetljuje povojno socialistično arhitekturo, je nastala knjiga - arhitekturni vodnik "Velenje, sprehod skozi mesto moderne". Avtor arhitekt Rok POLES v njej na poljuden način predstavlja kvalitetno mestno arhitekturo in okoliščine njenega nastanka. Knjiga je dobitnica nagrade Zlata kocka 2014, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. V obrazložitvi nagrade so zapisali: 

"Vodnik skozi mesto Velenje osvetli razvoj mesta, ki je nastalo po drugi svetovno vojni kot modernistično mesto in predstavi kakovostno arhitekturo s pomočjo zgodb in pojasni okoliščine nastanka mesta. Knjiga presega klasični arhitekturni vodnik, pripoveduje večplastno zgodbo mesta skozi njegovo arhitekturo. Vodnik celostno predstavi posamezne arhitekture z originalnimi načrti, fotografijami, starimi in novimi, detajli ter avtorji arhitekture. Vodnik je prevzel tudi vlogo izobraževanja o prostoru, saj je bila skrajšana verzija poslana na vse domove v mestu."

Arhitekturni vodič: Velenje, sprehod skozi mesto moderne arhitekture (2013) (pdf, 54 Mb)
Architectural Guide: Velenje, a walk through a Town of Modernism (2013) (pdf, 60 Mb)

Javni spomeniki v občini

Ideja o pripravi publikacije je nastala že leta 1993 z razpisom raziskovalne naloge Topografija javnih spomenikov v Velenju po letu 1945 (Velenje, 1994), ki sta jo nato izpeljali  Polona Ružič in Jerneja Grebenšek pod mentorstvom Milene Koren Božiček. Nadaljevanje tega raziskovalnega projekta predstavlja Izbor iz topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (Velenje, 1998), ki sta ga leta 1997 izdelali Ana Lucija Ružič in Polona Ružič pod vodstvom iste mentorice. Pričujoča publikacija je nastala na osnovi teh dveh nalog ob dopolnjevanju gradiva, ki sta ga raziskovali Kornelija Križnič in Milena Koren Božiček. Izhodišča za obravnavo spomenikov predstavljajo splošni, monografski in tematski pregledi novejše likovne umetnosti in javnih kiparskih del. Dodatno gradivo so prispevali arhivi Galerije Velenje, Zavoda za urbanizem Velenje, časopisa Naš čas in Muzeja Velenje ter intervjuji z avtorji.
Zloženka (3.44 MB)

Jezera Velenje

Jezera Velenja so umetna jezera, ki so nastala in se širijo zaradi podzemnega pridobivanja premoga. V desetletjih intenzivne rekultivacije površine nad pridobivalnimi polji premoga smo s skupnimi močmi uspeli velike površinske spremembe pokrajine spremeniti v kvaliteten rekreacijski prostor, ki ponuja nešteto možnosti uporabe. 

V brošuri, izdani ob odprtju kopalne sezone 2016, smo tako za domače obiskovalce kot turiste prikazali širok spekter rekreacijskih in sprostitvenih aktivnosti, ki so na voljo na območju jezer in dodali veliko praktičnih podatkov in povezav, ki bodo koristile uporabnikom tega prostora.

Brošura (pdf, 12 Mb)

Pozdravljena prihodnost!

v Šaleški dolini velenjski lignit izkopavamo že več kot 145 let, posledice, ki jih je rudarjenje pustilo v tem okolju, so ogromne: potopljenih in degradiranih je bilo 800 hektarov zemljišč, podrtih 818 objektov, preseljenih 2.500 ljudi. Tudi zato si v SAŠA regiji zaslužimo spoštovanje in resno obravnavo pri prehodu iz premoga.

Tematske predstavitvene brošure

Velenje je prostor številnih aktivnosti, možnosti in zanimive, večinoma dobro dokumentirane zgodovine. Uprava Mestne občine Velenje zato ob prazniku občine že nekaj let izdaja brošure, ki obdelajo enega od pomembnih vidikov življenja ali zgodovine našega mesta oz. občine.

Brošure 2012-2019

Mesto s srcem (2020)

Revija Razvoj

Revije "Razvoj" uprava MO Velenje izdaja kot občasno publikacijo, namenjeno pregledu predvidenih in realiziranih projektov občine v določenem časovnem obdobju. Revije so dostavljene brezplačno vsem gospodinjstvom v občini oz. so na voljo v zgradbi uprave MO Velenje.

Revije Razvoj 2008-2010

Razvoj 4 (2017)
Razvoj 5 (2018)

Sociala

Tretja generacija v skupnosti MO Velenje

Skupnost po meri invalidov

Socialni programi, oktober 2016

Velenje za mlade

Velenje za starejše občanke in občane

Varnost in red v občini

Zloženka "Postopki občinskih redarjev"

Zakon o občinskem redarstvu določa, da lahko dve ali več občin z odlokom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave. 15 občin iz Savinjsko-šaleške regije je tako ustanovilo Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja s sedežem v Velenju. V zloženki so opisani postopki, pravice, dolžnosti in pravne podlage udeležencev v postopkih reševanja sporov, nalog in pooblastil občinskih redarjev.

Komunala, ravnanje z odpadki

Brošura o pravilnem ravnanju z odpadki, izdaja 2021

V brošuri podjetja PUP Saubermacher d.o.o. je na pregleden način opisana celovita obravnava hišnih odpadkov v naši dolini - od delovnih časov zbirnih centrov, do pravilnega sortiranja po zabojnikih, obdelave bioloških odpadkov in še marsikaj. Če želite biti obveščeni po SMS sporočilu o datumu prevzema posameznih tipov odpadkov, je v brošuri opisan način prijave na storitev.

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Z operacijo Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini smo zagotovili čisto, pitno in neoporečno vodo, ki žal ni povsod samoumevna. Operacijo smo dobro načrtovali, vodili in uspešno zaključili. Lahko bi jo označili za primer dobre prakse. Odslej s sodobnim vodovodnim sistemom nemoteno in varno preskrbujemo Šaleško dolino s kakovostno pitno vodo, ki je pripravljena skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe. Tako bomo dolgoročno prispevali k dvigu kakovosti bivanja na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter zagotovili dobre možnosti za razvoj gospodarstva, turizma in drugih dejavnosti.

Projekt IMBY

Mestna občina Velenje s partnerji izvaja EU projekt In My Back Yard (IMBY), v sklopu OP Slovenija Hrvaška 2007-2013. Splošna cilja projekta sta izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj občine kot okolja je trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije. Rezultat tega projekta je med drugim nadgradnja že obstoječega Centra ponovne uporabe Velenje, ki je v dobrih dveh letih delovanja že pokazal številne merljive pozitivne učinke, kot so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba izdelkov in izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov. Kupili smo tudi električno delovno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov iz gospodinjstev. (Datoteka pdf, 16 Mb)

Investicijske priložnosti

V Mestni občini Velenje urejamo površine za različne dejavnosti, pogosto tudi s pomočjo EU sredstev. S klikom na povezavo si lahko prenesete predstavitveno publikacijo povabilo investitorjem s prikazom in predstavitvijo poslovnih in stanovanjskih površin v naši občini. Več ...

Podatki so informativne narave, saj se pogoji, nakupi in lastništvo zemljišč pogosto spreminjajo.

Turizem

Katalog turistične ponudbe v Šaleški dolini 2019

Strateški dokumenti o razvoju občine