VILA BIANCA I. IN II .FAZA

V okviru tega projekta smo na drugi in tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, na razvojno prioriteto »razvoj regij« uspešno prijavili projekt Prenova mestnih jeder – Vila Bianca – I. in II. faza. Investicijo smo kljub velikim težavam uspešno zaključili konec leta 2010. Tako nas sedaj ob vhodu v mesto Velenje s Celjske strani pričaka lepo obnovljen objekt kulturne dediščine, s katerim smo pridobili 1.168 m2 notranjih površin, primernih za izvajanje javnih, kulturnih in poslovnih aktivnosti.

V objektu se ne izvajajo dejavnosti, ki bi negativno vplivale na okolje, sprejeti pa so bili tudi vsi ukrepi za preprečevanje morebitnih neugodnih vplivov na okolje (emisije v zrak, tla, podtalnico in v vodotoke, emisije hrupa, osvetlitve ter emisije prahu).

Pri sanaciji in adaptaciji so bili uporabljeni ustrezni izolacijski materiali, vstavljeno je bilo novo stavbno pohištvo. Izbran energent za ogrevanje objekta zagotavlja emisijo škodljivih plinastih, tekočih ali trdnih snovi v okolje v okvir predpisanih parametrov. Pri projektiranju in izvedbi operacije so bili upoštevani vsi predpisani ukrepi, povezani z učinkovitejšo rabo vode in energije.

MEJNIKI PROJEKTA

  • ohranitev značaja nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena,
  • povečanje atraktivnosti tega predela mesta ter s tem povezano tudi povečanje števila obiskovalcev le-tega (izletniki, obiskovalci kulturnih in razvedrilnih prireditev in dogodkov: razstave, svečane seje, predstavitve, seminarji, konference, sprejemi, poroke, turisti),
  • ustanovitev 3 novih bruto delovnih mest v dveh letih po zaključku izvedbe operacije,
  • ohranjanje in/ali odpiranje novih delovnih mest pri izvajalcih storitev, povezanih z obratovanjem objekta.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2010

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.746.706,75 EUR

Vrednost za MOV:

1.092.226,75 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 1.213.499,00 EUR iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in v višini 440.981,00 EUR slovenska udeležba za sofinanciranje lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za lokalno prebivalstvo.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content