ZA AKTIVNEJŠI JUTRI

Za aktivnejši jutri – LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Operacija ˝Za aktivnejši jutri˝ zasleduje tematska področja instrumenta CLLD in sicer Razvoj osnovnih storitev ter Varstvo okolja in ohranjanje narave. Izvajala se bo na celotnem območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. S predvidenimi investicijami bomo prispevali k enakomernejšemu razvoju območja.

Glavni cilj operacije je izboljšati kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, razširiti turistično ponudbo in ohraniti oziroma izboljšati stanje okolja in narave. Zadani cilj bo dosežen preko infrastrukturnih in okoljskih investicij, ter nakupa opreme oziroma prenove razstave.

Skupna operacija vseh občin območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo prispevala k enakomernemu razvoju območja, upoštevajoč problemov in potreb območja, razvidnih iz SLR LAS ZSŠD.

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja

MEJNIKI PROJEKTA

  • Z vidika varovanja okolja, ter tudi širitve turistične ponudbe bo Mestna občina Velenje postavila dva ekoremediacijska otoka, ki bosta rešila problem prekomerne količine hranil v Velenjskem jezeru in obenem vzpostavila pogoje za razvoj novega habitata. Kot partner bo Zavod za turizem Šaleške doline poskrbel za ozaveščanje prebivalstva preko izvedbe zelenih promocijskih dni. K ozaveščanju bo pripomogel tudi predstavitveni film ekoremediacijskih otokov. Izvedene aktivnosti bodo posledično prispevale k izboljšanju kvalitete bivanja, preko boljše dostopnosti rekreacijskih površin za vse generacije ter izboljšanje kvalitete naravnega okolja.
  • V občini Solčava bo Center Rinka prenovil razstavo, ki bo prikazala naravno in kulturno okolje Zgornje Savinjske doline, ter preusmerila turista v majhne kotičke le-te. Obenem bo nastal nov turistični program, ki bo omogočil širitev turistične ponudbe. V občini Luče bodo z nakupom stolov širili kulturno dejavnost in pridobili možnost organizacije večjih kulturnih prireditev. Občine Ljubno, Šmartno ob Paki in Šoštanj bodo vzpostavile nove rekreacijske površine, in sicer zunanji vadbeni park, zunanjo plezalno steno in otroško igrišče. Občine Gornji Grad, Nazarje in Rečica ob Savinji pa bodo obnovile oziroma posodobile obstoječo infrastrukturo, in sicer preko preplastitve športnih igrišč in vgradnjo čistilne naprave. Občina Mozirje bo za potrebe izvajanja društvenih dejavnosti uredila sanitarije v bivši podružnični šoli Lepa Njiva, kar bo popestrilo izvajanje dogodkov v lokalni skupnosti.

GALERIJA

Ekoremediacijski otoki - Za aktivnejši jutri

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2023

iconVrednost:
Celotnega projekta:

94.343,27 EUR

Vrednost za MOV:

18.133,65 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz Programa razvoja podeželja. Projekt Za aktivnejši jutri je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Mestna občina Velenje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

iconPartnerstvo:

prijavitelj LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content