Vojkova cesta 12a

CTN Energetska sanacija objekta Vojkova 12a

V  okviru CTN se je v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasledoval kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji  je razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 102 v obravnavnem objektu.

Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+4+M je lociran na desnem bregu mesta ob kotalkališču na poti proti jezeru. Objekt je podkleten, v levem delu se nahaja zaklonišče. Je starejše gradnje, pred 10 leti je bila izvedena delna vmesna obnova desnega dela objekta. Objekt je v celoti v lasti Mestne občine Velenje in leži na parcelni številki 964 608/2 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 608/3, 605/3, 605/4 in 604/2.

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo iz katerega je razvidno, da je bila nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije:

Levi del objekta:

 • tlaki so betonske izvedbe, slabo izolirani,
 • klet je neizolirana,
 • fasada je neizolirana,
 • streha je neizolirana,
 • stavbno pohištvo je lesene izvedbe,

Levi in desni del objekta:

 • objekt je priključen na razvodno omrežje ogrevanja v Velenju,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže so vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

Pri energetski sanaciji objekta so bila izvedena naslednja sanacijska dela:

 • toplotna izolacija levega dela objekta kot obloga stropa kleti z URSA XPS N-III-I v debelini 6 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija kletnih zidov levega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 10 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija fasadnih zidov levega dela objekta kot URSA XPS N-III-I v debelini 14 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija strehe desnega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 18 cm z vsemi vmesnimi fazami in finalna zaščita s sistemom izolacijskih folij Sikaplan,
 • zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva levega dela objekta s PVC skladno z izračunom gradbene fizike izdelovalca razširjenega energetskega pregleda.

Stavba je bila v letu 2018 sanirana skladno z ukrepi optimalnega scenarija v razširjenem energetskem pregledu. Ukrepi v optimalnem scenariju so bili izbrani glede na količino prihrankov, vračilno dobo, smiselnost glede na trenutno stanje stavbe ter na nujnost ukrepa s stališča vzdrževanja stavbe.  Izvedena investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje zlasti k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

MEJNIKI PROJEKTA

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 64 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • opravljanje dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2018

iconVrednost:
Celotnega projekta:

257.217,37 EUR

Vrednost za MOV:

67.533,44 EUR

Skupna vrednost projekta znaša 257.217,37 EUR (z DDV), od tega proračun Mestne občine Velenje 67.533,44 EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 116.999,93 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za lokalno prebivalstvo72.684,00 EUR (z DDV).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content