USE-REUSE

Vzpostavitev Centra ponovne uporabe Velenje

V sklopu projekta USE-REUSE, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki ga je vodil ORZ (Okoljsko-raziskovalni zavod) s partnerji in pridruženimi partnerji (Mestna občina Velenje), je bil ustanovljen Center ponovne uporabe Velenje (v nadaljevanju CPU).

MOV je v projektu nastopila kot pridružen partner, kar pomeni, da ni imela predvidenih finančnih virov. Iz projekta USE-REUSE smo dobili dve usposobljeni kandidatki za vzpostavitev in vodenje CPU Velenje (t. i. promotorki CPU), od tega eno zaposleno osebo za čas trajanja projekta. MOV je z lastnimi sredstvi pomagala pri vzpostavitvi CPU Velenje tako, da je zagotovila urejene prostore ter njihovo vzdrževanje, zaposlila javnega delavca,  omogočila nakup začetne opreme za delovanje CPU ipd. S pomočjo MOV, PUP Saubermacherja in donatorjev smo vzpostavili kvalitetne pogoje za delovanje CPU.

CPU financira Mestna občina Velenje. Center deluje po sistemu socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček, temveč družbeno koristna dejavnost. V CPU lahko občani, prebivalci Šaleške doline oddajo stvari iz gospodinjstev, kot so: pohištvo, manjši gospodinjski aparati, posoda, keramika, športna oprema, knjige, dekorativni dodatki (slike, spominki …) in otroška oprema. V CPU stvari popravijo, inovativno obnovijo in prodajo novim uporabnikom po simbolični ceni. Tako preusmerjamo tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo.

Donatorji

 • REDNAK proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • Makom trgovina, d.o.o.
 • LinNet, računalniški inženiring, Bogdan Kristan s. p.
 • PUP-Saubermacher, d.o.o.
 • JUTEKS, proizvodnja talnih oblog, d.d.
 • HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
 • Mercator, d.d. Hipermarket Velenje
 • PUP Velenje d.d., Podjetje za urejanje prostora
 • Kuhinje Brvar, David Brvar, s.p.
 • Splošno mizarstvo, Boštjan Bunderla, s.p.
 • Železnina Hudovernik
 • Tiskarske storitve in prodaja, Matjaž Škulj, Decal, s.p.
 • Pirh d.o.o., Barve-lakiRJI

Center ponovne uporabe Velenje
M: 031 683 959
E: cpualenka@gmail.com

MEJNIKI PROJEKTA

 • vzpostavitev Centra ponovne prenove,
 • preusmeritev toka potencialnih odpadkov iz Zbirnih centrov nazaj v uporabo,
 • zmanjševanje okoljskega odtisa in preobremenjenosti narave ter količine odpadkov
 • spodbujanje in promocija trajnostnega načina življenja.

GALERIJA

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2013

iconVrednost:
Celotnega projekta:

803.278,99 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa Evropski socialni sklad in v višini 15 % s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Plača ene osebe za obdobje treh let je bila strošek Mestne občine Velenje.

Projekti v izvajanju

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content