TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin in Mestne občine Velenje.

V sklopu operacije je bil v letu 2019 nadgrajen avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles, in sicer s postavitvijo dveh novih postaj, ene električne v Škalah in ene klasične v bližini OŠ Šalek. Postaji predstavljata zeleni most med ruralnim in urbanim delom občine, saj je želja prebivalcev in vodilnih navezava sistema na podeželje. Temu je sledila pripadajoča informatizacija z zemljevidi in drugimi materiali ter posodobitev in obnova že obstoječih postaj.

Pomemben del ozaveščanja in promoviranja trajnostne mobilnosti, samega sistema in kolesarjenja predstavljajo promotorji, ki so bili izobraženi v času operacije. Skupina 10 promotorjev je pridobila potrebna znanja s področja trajnostne mobilnosti in javnega nastopanja. Pripadniki skupine so bili prisotni na vseh dogodkih in prireditvah, organiziranih v času izvajanja operacije, obenem pa promotorji svoje poslanstvo opravljajo tudi po končani operaciji.

V drugem sklopu operacije smo oblikovali nov turistični produkt v navezavi na trajnostno mobilnost – kolesarsko pot Griči in hribi Velenja. Namen produkta je spodbuditi obiskovalce območja k uporabi koles kot prevoznega sredstva ter obenem prikazati drugačen dostop do bolj oddaljenih turističnih lokacij na podeželju.

Glavna cilja operacije sta izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks ter dvig kakovost bivanja s povečanjem rekreacijske infrastrukture. Spodbuditi rabo sistema za izposojo koles in spodbujanje rabe prevoznih sredstev, ki ne onesnažujejo okolja. Temu sta bili namenjeni strokovni ekskurziji slovenskih LAS na Irsko, kjer je bilo pridobljeno znanje s področja turizma, ter Irskega LAS v Slovenijo, z ogledom sistemov izposoje koles in njihove uporabe v vseh partnerskih LAS-ih.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Uspešno izvedena in zaključena operacija Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih
  • Vzpostavitev dveh novih postaj za izposoj koles ter posodobitev obstoječih postaj za izposojo koles
  • Oblikovani inovativni turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost – skupna promocijska brošura
  • Vzpostavitev novega turističnega produkta – kolesarske poti »Griči in hribi Velenja«.
  • Nadgradnja mobilne aplikacije Bicy
  • Vzpostavljena skupina promotorjev kolesarjenja
  • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i ter implementacija pridobljenega znanja

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2020

iconVrednost:
Celotnega projekta:

717.185,33 EUR

Vrednost za MOV:

107.467,18 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

iconKontakt:

projektna@velenje.si

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content