Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Projekt se je izvajal v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za Razvoj regij, osnovni namen pa je bil spodbujanje in podpora razvoju mladih perspektivnih podjetij na območju MO Velenje in SAŠA subregije. Z operacijo smo vzpostavili prepoznavno podporno okolje (podjetniški inkubator, startup in coworking skupnost) z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju.

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Ustanovitev stičišča mladih podjetniških talentov, freelancerjev, startupov, hitro rastočih podjetij, managerjev in korporacij, ki tvorijo izjemno uspešno startup skupnost SAŠA regije, vedno odprto za ambiciozne posameznike, ekipe ali podjetja, ki želijo nekaj več.
  • Startup vikendi, šesttedenski program razvoja podjetniške ideje – Startup genarator (prej Podjetniški trampolin) ter vsakoletna mednarodna industrijska konferenca Future 4.0, ki podira meje mogočega.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Pametno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2015

iconVrednost:
Celotnega projekta:

156.402,70 EUR

Vrednost za MOV:

51.613,93 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % upravičenih stroškov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2012 za obdobje 2013-2015).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content