SIMONA BLATNIKA 1

Simona-Blatnika-1_logo

CTN Energetska sanacija objekta Cesta Simona Blatnika 1

V okviru CTN se je v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasledoval kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji  je razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 33 v obravnavnem objektu.

Večstanovanjski objekt, etažnosti P+2E, je bil zgrajen na lokaciji, ki ga dopolnjujejo še trije drugi stanovanjski objekti približno enakega tipa. Objekt je nepodkleten in s hodniki navezan na sosednje objekte. Lociran je med objektom Samski dom in stanovanjskimi hišami na Cesti Simona Blatnika ob Cesti na jezero in je v celoti v lasti Mestne občine Velenje. Leži na parcelni številki 964 1721 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 1723/2.

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo
iz katerega je razvidno, da je bila nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije:

 • temelji so armiranobetonski pasovni postavljeni pod cono zmrzovanja,
 • temeljna plošča je armiranobetonska in delno toplotno izolirana,
 • vmesna instalacijska etaža višine do 60 cm (med temeljnimi tlemi in osnovno AB talno ploščo) služi za razvod ogrevanja, kanalizacije in vodovoda. Od tu so vertikale speljane skoz vse tri etaže,
 • vmesni plošči sta armiranobetonski vpeti v zunanje AB stene,
 • ni vgrajenih nobenih izolacijski elementov,
 • strop proti podstrešju je vgrajen kot lahko delno izolirani strop z minimalno toplotno izolacijo,
 • streha je salonitna blagega naklona na lesenem ostrešju in je neizolirana,
 • stene objekta so armiranobetonske sendvič sestave AB beton z minimalno toplotno izolacijo,
 • stavbno pohištvo je leseno in dotrajano,
 • objekt je priključen na centralno omrežje ogrevanja v Velenju,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

Pri energetski sanaciji objekta so bila izvedena naslednja sanacijska dela: 

 • izolacija temeljev s slojem XPS z mineralnim ometom,
 • dodana toplotna izolacija stropa proti podstrešju v sistemu mineralne volne skupaj s finalno kritino iz Sikaplana,
 • odstranjena črna strešna kritina se nadomesti z novo sistemsko ravno streho iz kamene volne in Sikaplan folije,
 • izolacija cokla predvidena z XPS potrebne debeline,
 • stene proti sosednjemu objektu obložene z izolacijo razreda A1,
 • ostale stene bodo izolirane z XPS izolacijo z mineralnim ometom,
 • zamenjava stavbnega pohištva po RAL montaži s troslojno zasteklitvijo.

Stavba je bila v letu 2018 sanirana skladno z ukrepi optimalnega scenarija v razširjenem energetskem pregledu. Ukrepi v optimalnem scenariju so bili izbrani glede na količino prihrankov, vračilno dobo, smiselnost glede na trenutno stanje stavbe ter na nujnost ukrepa s stališča vzdrževanja stavbe.  Izvedena investicija ima pozitiven vpliv na okolje zlasti k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

MEJNIKI PROJEKTA

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 64 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • opravljanje dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2018

iconVrednost:
Celotnega projekta:

266.076,96 EUR

Vrednost za MOV:

2.059,51 EUR

Skupna vrednost projekta je znašala 266.076,96 EUR (z DDV), od tega proračun Mestne občine Velenje 2.059,51 EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 120.876,69 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za lokalno prebivalstvo 143.140,76 EUR (z DDV).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content