OPERACIJA MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE – VZHOD

S projektom Mestno kolesarsko omrežje načrtujemo dograditev kolesarskega omrežja in prometno ureditev znotraj treh projektov, za katere bomo pridobili sredstva sofinanciranja iz različnih virov. Redna uporaba kolesa pozitivno vpliva na stroške prevoza, zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v okolje in na zdravje vsakega izmed nas.

Cilj projekta je bil dograditev 13 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 10.151 m, z namenom, da se izpolni ukrep predviden s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Projekt se je izvedel na podlagi javnega razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, JR-UTM_1/2017, v okviru OP-EKP 2014.2020.

Z realizacijo tega projekta smo izpolnili ukrep, predviden s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Uredili smo varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.

CTN
Mestno kolesarsko omrežje – zahod
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR; uredi se 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice v zahodnem delu mesta.

CTN
Mestno kolesarsko omrežje – center
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira KS, trije odseki v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa.

MEJNIKI PROJEKTA

Odseki, ki so se v okviru te operacije gradbeno ali prometno uredili, so:

 • 01 Cesta na Jezero; 630 m pomožni kolesarski pas
 • 02 Stanetova cesta; 594 m pomožni kolesarski pas
 • 03 Aškerčeva; 730 m, od tega 660 pomožni kolesarski pas in 70 m pas za kolesarje na pločniku
 • 04 Efenkova–Šalek–Selo; 1.926 m, od tega 689 m pomožni kolesarski pas, 402 pas za kolesarje na
 • pločniku in 835 m sharow
 • 05 Cesta do Sela; 751 m, od tega 294 m kolesarski pas, 66 m pomožni kolesarski pas in 391 m pas
 • za kolesarjenje na pločniku
 • 06 Kidričeva cesta; 326 m kolesarske steze
 • 07 Šaleška–Efenkova; 569 m, od tega 383 m pas za kolesarjenje na pločniku in 186 m pomožni
 • kolesarski pas
 • 08 Goriška cesta; 1.229 m od tega 632 m kolesarski pas na pločniku in 597 m sharrow
 • 09 Vodnikova cesta; 450 m od tega 131 m kot kolesarski pas na vozišču in 319 m kot kolesarska pot
 • 10 Šaleška cesta; 99 m pas za kolesarje na pločniku
 • 11 Šalek (Interspar); 979 m, od tega 43 m pas za kolesarjenje na pločniku, 99 m kolesarska pot in
 • 837 m pomožni kolesarski pas na vozišču
 • 12 Gorica (Velenjka); 1.289m, od tega 1.160 m pomožni kolesarski pas in 129 m pas za kolesarje na pločniku
 • 13 Pot na Gorico. 579 m, od tega 516 m kolesarska pot in 63 m pas za kolesarje na pločniku

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2020

iconVrednost:
Celotnega projekta:

4.295.153 EUR

Vrednost za MOV:

1.716.442 EUR

Naložbo sta v višini 2.578.711 EUR sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

iconPartnerstvo:
 • Podpisana sofinancerska pogodba MZI: 485.104 €
 • Izvajalska pogodba za ureditev 13 kolesarskih povezav; ANDREJC, d. o. o.
 • Pogodba z nadzornikom: PR Projekt, s. p.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content