Free

From Research to Enterprise

Namen projekta FREE – From Research to Enterprise je bil povezovanje razvojno-raziskovalne sfere, ki deluje v okviru izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom. Cilj projekta je bil nastanek novih, inovativnih, R&R (raziskave in razvoj) naravnanih podjetij. Aktivnosti projekta omogočajo aktivno povezovanje in prehajanje ljudi in znanj iz fakultet v industrijo.

MEJNIKI PROJEKTA

  • v letu 2009 razvili modele »prenosa tehnologije« v specifičnih okoljih,
  • v letu 2010 vzpostavili mednarodno mrežo »mediatorjev inovativnosti«,
  • v letih 2010 in 2011 izdelali srednjeevropski spletni register R&R.

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Pametno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2011

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.832.310 EUR

Vrednost za MOV:

229.675,00 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa Interreg Srednja Evropa.

iconPartnerstvo:

Univerza v Debrecenu (Madžarska), TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. (Slovenija), Centuria RIT (Italija), Amitié (Italija), Public Corporation for Brownfield Regeneration Klimentovska a.s. (Češka), Wroclaw University of Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer (Poljska).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content