Energetska sanacija ZD Velenje

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobila sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje. S projektom smo želeli znižati obratovalne stroške, zagotoviti boljše delovne pogoje in rekonstruirati obstoječi zdravstveni dom.

Dela so obsegala sanacijo ovoja, menjavo oken na severni in južni fasadi zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ter prenovo strojnih in elektro instalacij. Tako je v traktih E in D vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki zagotavlja zadostno količino svežega zraka ob minimalnih izgubah toplote. V sklopu obnove je v posameznih delih urejena tudi nova energetsko učinkovita razsvetljava hodnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zagotovilo sredstva v višini 836.387 evrov. Razliko je Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev. Celotna vrednost del  je znašala 1.117.112,97 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Dela so bila končana avgusta 2014.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Znižali smo obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje in rekonstruirali obstoječi zdravstveni dom.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2014

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.117.112,97 EUR

Vrednost za MOV:

167.566,95 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % upravičenih stroškov iz Kohezijskega sklada Evropske unije, 15 % pa je znašal delež slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Projekti v izvajanju

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content