Energetska sanacija ZD Velenje

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobila sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje. S projektom smo želeli znižati obratovalne stroške, zagotoviti boljše delovne pogoje in rekonstruirati obstoječi zdravstveni dom.

Dela so obsegala sanacijo ovoja, menjavo oken na severni in južni fasadi zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ter prenovo strojnih in elektro instalacij. Tako je v traktih E in D vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki zagotavlja zadostno količino svežega zraka ob minimalnih izgubah toplote. V sklopu obnove je v posameznih delih urejena tudi nova energetsko učinkovita razsvetljava hodnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zagotovilo sredstva v višini 836.387 evrov. Razliko je Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev. Celotna vrednost del  je znašala 1.117.112,97 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Dela so bila končana avgusta 2014.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Znižali smo obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje in rekonstruirali obstoječi zdravstveni dom.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2014

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.117.112,97 EUR

Vrednost za MOV:

167.566,95 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % upravičenih stroškov iz Kohezijskega sklada Evropske unije, 15 % pa je znašal delež slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content