Energetska sanacija POŠ Plešivec in Bazena Velenje

Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Mestna občina Velenje je skupaj z zavodom Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod identificirala dve stavbi, ki sta bili nujno potrebni energetske obnove. To sta stavbi Bazen Velenje in Podružnična osnovna šola Plešivec.

V postopku javnega razpisa je bil izbran edini ponudnik Resalta, d. o. o., družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Predmet koncesije, ki se je podelila za 15 let, je pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov. S projektom se zasleduje cilj učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode.

Sanacija na obeh objektih se je pričela meseca maja 2019 in zaključila 1. oktobra 2019.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

MEJNIKI PROJEKTA

Skupni prihranek končne energije [kWh/leto]: 445.850
Skupni virtualni prihranek končne energije [kWh/leto]: 0,00
Skupna neto tlorisna površina stavb [m2]: 1.955,75
Skupna uporabna površina stavb [m2]: 1.955,75
Skupna kondicionirana površina stavb [m2]: 1.955,75
Skupno povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi [kWh/leto]: 104.906,28
Skupna poraba končne energije po prenovi [kWh/leto]: 1.192.851,82
Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote iz OVE [kW]: 52,00
Zmanjšanje porabe primarne energije [kWh/leto]: 503.785
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov [tone ekvivalenta CO2/leto]: 111,25

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2019

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1. 389.286,97 EUR

Vrednost za MOV:

224.138,05 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 373.824 EUR iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Vrednost celotne investicije je bila 1.389.286,97 EUR. Od tega je 791.324,92 EUR plačal zasebni partner Resalta. MOV pa bo 15 let plačevala koncesijo, nato pa objekt preide v last MOV.

iconPartnerstvo:

Gre za javno-zasebno partnerstvo. Zasebni partner je Resalta, d. o. o., javni partner je MOV.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content