EERAdata

Podpora pri odločanju, ki temelji na podatkih, za povečanje energetske učinkovitosti s prenovo v evropskem stavbnem fondu.

Namen projekta EERAdata so bile prednostne naložbe v energetsko učinkovitost v okviru evropskega stavbnega fonda in njegovega potenciala za prenovo. V sklad Dolgoročne strategije za zbiranje naložb v energetsko obnovo stavb (DSEPS) namerava Slovenija, za postopke energetske prenove v obdobju programskega obdobja do leta 2023, vključiti 1,8 milijona m2 javnih zgradb.

V okviru projekta EERAdata je bilo razvito in preizkušeno orodje za podporo pri odločanju, ki bo lokalnim upravam pomagalo pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov. Zbrani podatki bodo služili kot podlaga za oceno in odločanje o prednostnih ukrepih pri načrtovanju, prenovi in gradnji javnih stavb glede na njihovo energetsko učinkovitost. V Projektu ERRAdata je sodelovalo devet projektnih partnerjev iz Danske, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Slovenije.

MEJNIKI PROJEKTA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2022

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.191.227 EUR

Vrednost za MOV:

42.906,00 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 100 % iz programa Obzorje 2020.

iconPartnerstvo:

Agencia Andaluza de la Energia (Španija), City of Copenhagen (Danska), KSSENA (Slovenija), Technical University of Munich (Nemčija), ITTI (Poljska), Colegio de Malaga (Špania), DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Danska), TRILATERAL RESEARCH LTD (Velika Britanija)

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content