eCENTRAL

Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi

Projekt »Energy Efficient Public Buildings in Central Europe« (eCentral) se je osredotočal na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje učinkovitosti le teh. Projekt je želel pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb) mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev.

Projekt je zasledoval direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki je zahtevala izvedbo sanacije/gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj nič energijskimi standardi (nZEB), le-ti so stopili v polno veljavo leta 2019.

V okviru projekta smo izvedli različne analize in razvili orodja, ki so prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. Različni programi usposabljanja so omogočili razvoj novih spretnosti/znanj javnih uslužbencev in razvijalcev javnih nZEB projektov.

V treh pilotnih regijah so se testirale inovativne sheme financiranja, kot so: pogodbeno zagotavljanje energetske učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb in izvedle energetske sanacije javnih objektov v Velenju, Sveti Nedelji (Hrvaška) in Budimpešti (Madžarska). Rezultati teh pilotnih projektov so podali jasnejši odgovor na stroškovno optimalnost nZEB in izboljšali kakovost podatkov.

Na podlagi izvedenih pilotnih ukrepov in projektnih aktivnosti se je razvila skupna strategija za širše izvajanje inovativnih finančnih shem v Srednji Evropi. Projekt se je pričel izvajati 1. 9. 2017 in je trajal do konca februarja 2021.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Skupna strategija za širše izvajanje inovativnih finančnih shem v Srednji Evropi

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2021

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.676.235,61 EUR

Vrednost za MOV:

194.161,90 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa INTERREG Srednja Evropa.

iconPartnerstvo:

Vodilni partner projekta je bila Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške. Projektni konzorcij sestavlja še osem partnerjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske).

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content