CTN Stari trg 11

Kreativni center Čuk

Stanovanjsko-poslovni objekt na naslovu Stari trg 11, Velenje, je bil desetletja dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je bil pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa startup podjetja, ki jih na obravnavanem območju ni bilo in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine SAŠA inkubatorja v Podjetniški center Standard. Objekt je v lasti Mestne občine Velenje, umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že iz zgodovinskega obdobja namenjeno dejavnosti drobnih obrti.

Mlinškov zapis o zgodovini trga

MLINŠKOVO BERILO, (i)zbrani etnološki in slovstveni zapiski,
uredila Jože Hudales in Ivo Stropnik, 1991

Novozgrajeni objekt je namenjen spodbujanju starih obrti in kreativnih dejavnosti.

Objekt je bil zgrajen okoli leta 1876 in je zaščiten kot kulturna dediščina. Sanacija objekta zaradi zmanjšane nosilnosti ni bila mogoča, saj ne bi zagotavljala zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je Ministrstvo za kulturo v letu 2016 izdalo kulturnovarstveno soglasje za njegovo odstranitev. Na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje se je Mestna občina Velenje odločila, da je objekt porušila in zgradila novega. Pri projektu so bili upoštevani tudi pogoji zavoda za uporabo materialov in barv.

V sklopu investicije so bila izvedena naslednja dela:

 • Gradbena dela (pripravljalna dela, rušitvena dela, zemeljska dela, zidarska dela, tlakarska dela, mavčno-kartonska dela, ključavničarska dela, slikopleskarska dela, krovsko-kleparska dela, fasaderska dela, stavbno pohištvo, tehnološka oprema).
 • Strojne instalacije in strojna oprema (demontažna dela in odvoz, ogrevanje, prezračevanje, interni vodovod, vertikalna fekalna kanalizacija).
 • Električne instalacije in električna oprema (demontažna dela in odvoz, ozemljitve in izenačevanje potencialov, strelovodna inštalacija, NN in TK priključek objekta, napeljave moči, TK napeljave, splošna in zasilna razsvetljava, aktivno javljanje požara skladno s študijo požarne varnosti).
 • Zunanja ureditev (tlakovanje okoli objekta, pilotna stena oz. oporni zid, parkirišča z dovozno cesto, kanalizacija z zadrževalnikom, ureditev parkirišč za obiskovalce, postavitev stojal za kolesa).

Celoten objekt je po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki se izvajajo v revitaliziranem območju, so bile izbrane z javnim razpisom, pri čemer so imele prednost dejavnosti, ki bodo spodbudile oživitev Starega Velenja. Projekt je sestavni del TUS in INTUS strategije Mestne občine Velenje.

Nov objekt ima pritličje, nadstropje in mansardo. Pritličje je prehodno s sekundarno notranjo izložbo, notranja prehodna loža deluje kot pokriti del ulice, v prvem nadstropju pa so pisarniški prostori. Konstrukcija omogoča prost tloris, kar zagotavlja možnost prilagajanja velikosti prostorov glede na želje uporabnikov. Za boljšo možnost uporabe in osvetlitev podstrešja, kjer je velik odprt prostor, namenjen sodelu in delavnicam, so se izvedli horizontalni svetlobni strešni pasovi, ki so z zunanje strani prekriti z opečno rdečimi lamelami, kar zagotavlja enoten izgled strehe.

Mestna občina Velenje je v postopku javnega naročanja po sistemu FIDIC izbrala izvajalce projekta. Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del je bilo podjetje Kograd Igem, d. o. o., iz Šentjanža pri Dravogradu, izbrani izvajalec storitev svetovalnega inženirja in nadzornika je bilo podjetje Projekt, d. d., iz Nove Gorice, izbrani izvajalec koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo podjetje Varja, Darko Jamnikar, s. p., koordinacijo projekta pa je izvajalo Komunalno podjetje Velenje.

 

Realizirana vrednost projekta: 1.388.280,21 EUR

Sofinanciranje EU: 874.680,37 EUR

Sofinanciranje RS: 218.670,11 EUR

Sredstva MOV: 294.929,73 EUR

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj!

SPOROČILA ZA JAVNOST

7.6. 2021 Odprli smo Kreativni center Čuk
12. 5. 2021 Ponovno objavljen razpis za najem prostorov v Kreativnem centru Čuk
23. 3. 2021 Kreativni center Čuk pridobil uporabno dovoljenje
9. 3. 2021 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem v Kreativnem centru Čuk
9. 3. 2021 Spremenjen prometni režim v Starem Velenju
26. 2. 2021 Prenova Starega Velenja v polnem teku
25. 1. 2021Prenova Starega Velenja poteka po planu
18. 1. 2021 Spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju
15. 12. 2020 Podaljšana zapore ceste v Starem Velenju
3. 11.2020 Nova stavba pri projektu CTN Stari trg 11 dobiva končno podobo
21. 8. 2020 Od ponedeljka spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju
24. 7. 2020 Gradnja stavbe pri projektu CTN Stari trg 11 v tretji fazi
9. 7. 2020 Na novinarski konferenci o prenovi Starega Velenja
7. 7. 2020 Novinarska konferenca o poteku prenove Starega Velenja  /  GRADIVO z novinarske
28. 4. 2020 Izvedba CTN projekta Stari trg 11 poteka po predvidenem planu
11. 3. 2020 Sprejete spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje
19. 2. 2020 Z gradnjo novega objekta Stari trg 11 nadaljujemo po planu
7. 2. 2020 Pričeli z rušenjem objekta Stari trg 11 v Starem Velenju
28. 1. 2020 Zapora ceste Stari trg
6. 1. 2020 Vabilo na predstavitev izvedbe projekta CTN Stari trg 11
6. 11. 2019 Prejeli odločitev o podpori za CTN Stari trg 11
4. 2. 2019 Še dva velenjska projekta upravičena do pridobitve evropskih sredstev
28. 8. 2017 Potrjene predlagane investicije mehanizma Celostne teritorialne naložbe
28. 6. 2017 Oddali prijave za štiri projekte v višini več kot 10 mio evrov na razpis CTN

MEJNIKI PROJEKTA

 • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
 • revitalizirati degradirane površine in objekte,
 • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča,
 • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij,
 • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja,
 • ohranjanje spomeniških vrednosti območja,
 • učinkovita raba prostora v urbanem območju,
 • povečati konkurenčnost savinjske in vzhodne kohezijske regije,
 • dvig privlačnosti mesta in regije.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Razvojno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2021

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.388.280,21 EUR

Vrednost za MOV:

294.929,73 EUR

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija v deležu 16 % in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 64 %. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta je iz proračuna pokrila Mestna občina Velenje.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content