CTN Revitalizacija starotrškega jedra Starega Velenja

Pekarna in Stari trg

Mestna občina Velenje je v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra uredila degradirani urbani del mesta. Z ureditvijo najstarejšega dela mesta so ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih dejavnosti, hkrati pa je urbano okolje postalo bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Z revitalizacijo je mesto pridobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novo stavbo, sanirane pa so tudi ceste in pripadajoča infrastruktura. Skupna vrednost projekta je znašala skoraj 3 milijone evrov, nepovratna sredstva pa so predstavljala več kot polovico investicije.

Stavba na Ljubljanski cesti 2 je bila zaradi dotrajanosti odstranjena, prav tako tudi stavba Stara pekarna, ki je bila zaradi slabega stanja neprimerna za sanacijo. Z odstranitvijo stavbe, ki je s svojo maso in neprimerno umestitvijo precej degradirala celotno območje, je v značilno strnjeni zazidavi pridobljen večji odprt prostor, ki je urejen kot tlakovan trg. Pohodne površine novega trga so v celoti tlakovane v kombinaciji granitnih kock in večjih granitnih plošč.

Na novem trgu, ki lahko sprejme okoli 500 obiskovalcev, se bodo lahko izvajale razne vsebine, ki bodo bistveno pripomogle k dvigu prepoznavnosti in atraktivnosti celotnega starotrškega jedra. Ob trgu je zgrajena nova nadomestna stavba, v kateri je predvidenih pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji, ki sta že naseljeni. Pritličje prizidka je v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zastekljeno, kar obiskovalcem omogoča pogled na Velenjski grad in na novo urejeni trg.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil zaključen septembra 2021. Zaključno prireditev smo pripravili 18. septembra 2021.

Prometna ureditev prenovljenega Starega Velenja

Po zaključeni revitalizaciji velja spremenjen prometni režim, saj je trg za ves motorni promet zaprt. Občina poziva k uporabi različnih oblik mehke mobilnosti. S tem namenom so postavljena tudi nova stojala za kolesa. Trajno se je ukinil enosmerni promet skozi Staro Velenje po Ljubljanski cesti v smeri starotrškega jedra. Doslej enosmerna Ljubljanska cesta, ki vodi mimo župnišča, je bila preoblikovana v cesto z dvosmernim prometom.

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Realizirana vrednost projekta: 2.811.676,69 EUR

Sofinanciranje EU: 1.220.390,38 EUR

Sofinanciranje RS: 305.097,59 EUR

Sredstva MOV: 1.286.188,72 EUR

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj!

EU Skladi (eu-skladi.si)

SPOROČILA ZA JAVNOST

27.5. 2021 Revitalizacija Starega Velenja poteka po načrtu
9. 3. 2021 Spremenjen prometni režim v Starem Velenju
26. 2. 2021 Prenova Starega Velenja v polnem teku
25. 1. 2021Prenova Starega Velenja poteka po planu
15. 1. 2021 Spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju
15. 12. 2020 Podaljšana zapore ceste v Starem Velenju
5. 11. 2020 Staro Velenje v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra dobiva novo podobo
23. 10. 2020 Sprememba prometne ureditve v Starem Velenju
24. 8. 2020 Krajani podpirajo revitalizacijo starotrškega jedra
21. 8. 2020 Od ponedeljka spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju
9. 7. 2020 Na novinarski konferenci o prenovi Starega Velenja
7. 7. 2020 Novinarska konferenca o poteku prenove Starega Velenja  /  GRADIVO z novinarske
11. 3.  2020 Sprejete spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje
26. 11. 2019 Prejeli smo Odločitev o podpori za operacijo CTN Revitalizacija starotrškega jedra
27. 5. 2019 Novinarska konferenca ob podpisu pogodbe z izvajalcem izgradnje CTN Prireditvenega odra in prostora ter predstavitev trenutnega stanja ostalih projektov mehanizma CTN
4. 2. 2019 Še dva velenjska projekta upravičena do pridobitve evropskih sredstev
23. 1. 2018 Predstavitev projekta Revitalizacija Starega Velenja
28. 8. 2017 Potrjene predlagane investicije mehanizma Celostne teritorialne naložbe
28. 6. 2017 Oddali prijave za štiri projekte v višini več kot 10 mio evrov na razpis CTN

MEJNIKI PROJEKTA

 • Z revitalizacijo je mesto pridobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novo nadomestno stavbo, sanirane pa so bile tudi ceste in pripadajoča infrastruktura in ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih dejavnosti.
 • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
 • revitalizirati degradirane površine in objekte,
 • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča,
 • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij,
 • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja,
 • ohranjanje spomeniških vrednosti območja,
 • učinkovita raba prostora v urbanem območju,
 • povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije,
 • dvig privlačnosti mesta in regije.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Razvojno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2021

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.811.676,69 EUR

Vrednost za MOV:

1.286.188,72 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 52 % s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content