CLEAR – Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all

Različnim zainteresiranim skupinam (vladam, turističnim predstavnikom, kulturnim izvajalcem itd.) smo skozi projekt ponudili orodja in praktične izkušnje za izboljšanje polne dostopnosti do lokalnih objektov kulturne dediščine in vrednot. V času projekta smo se trudili dvigniti zavest med ustanovami, upravljavci s kulturnimi vrednotami in državljani, da dostopnost do kulturnih vrednot ne pomeni le izpolnjevanja minimalnih zakonskih zahtev. Ko se zahteve preoblikujejo v sredstvo,  predlagana polna dostopnost postane zmagovalna strategija, ki nudi dolgoročne in koristne učinke na področju gospodarskih gibanj in socialne kohezije.

V projektu smo se dotaknili petih vrst dostopnosti: fizična dostopnost do/in kulturnih vrednot, dostopnost do znanja in informacij o kulturnih vrednotah preko različnih orodij, medijev, ekonomska dostopnost (brezplačne storitve, prilagojene plačilne storitve), psiho-socialna dostopnost (prilagojeni načini podajanja informacije za osebe z učnimi težavami), družbeno-kulturna dostopnost. Na osebni ravni lahko ima od kulturnih vrednot in znanja korist vsak, ne glede na kulturno, socialno, versko ali etnično pripadnost.

MEJNIKI PROJEKTA

Stalne razstave Muzeja Velenje, ki domuje v enem najlepše ohranjenih slovenskih gradov, smo nadgradili tako, da so dostopne vsem ljudem, tudi gibalno ali senzorno oviranim. Za obiskovalce smo pripravili tipni vodnik za slepe in slabovidne; filme, ki so sestavni deli stalnih zbirk, pa smo opremili z zvočnim zapisom in podnapisi. Izdelali smo makete tlorisov Velenja in Velenjskega gradu, ki omogočajo, da rast mesta od arhitekturne zasnove iz zgodnjih petdesetih let 20. stoletja do danes ter razvoj in številne prezidave Velenjskega gradu občutite pod svojimi prsti.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2014

iconVrednost:
Celotnega projekta:

150.000 EUR

Vrednost za MOV:

127.500 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa.

iconPartnerstvo:

13 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Grčije, Italije, Madžarske, Romunije in Slovenije.

Projekti v izvajanju

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content