CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA VELENJA

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa Celostne prometne strategije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe  št. 4.4: “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, v okviru specifičnega cilja “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”, pridobila sredstva za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje.

Z izvedbo operacije je Mestna občina Velenje dosegla merljiv cilj operacije, in sicer s sklepom na občinskem svetu sprejeto celostno prometno strategijo in akcijski načrt, kar prispeva k razvoju urbane mobilnosti in s tem izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bil izbran izvajalec, in sicer skupina ponudnikov: B22 arhitekturno projektiranje, d. o. o., Ulica Rada Simonitija 22, Nova Gorica, PNZ svetovanje in projektiranje, d. o. o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o., Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah.

Operacijo je delno financirala Republika Slovenija in delno Evropska unija iz Kohezijskega sklada, kar predstavlja 85 % upravičenih stroškov, ki so bila zagotovljena v višini 85 % EU sredstev – kohezijski sklad in v višini 15 % sredstev državnega proračuna.

MEJNIKI PROJEKTA

  • razvoj urbane mobilnosti,
  • pet ključnih področij ukrepanja – trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni promet,
  • jasno opredeljeni cilji, merljive ciljne vrednosti na podlagi določenih kazalnikov in časovno opredeljen akcijski načrt z ukrepi za posamezni steber.

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2017

iconVrednost:
Celotnega projekta:

81.435,00 EUR

Vrednost za MOV:

12.215,25 EUR

Skupna vrednost projekta znaša 81.435,00 EUR, od tega proračun Mestne občine Velenje 12.215,25 EUR, namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 62.297,79 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 6.921,96 EUR.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content