SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

TalentMagnet

TalentMagnet – preprečevanje bega izobražencev iz malih in srednje velikih mest

V mesecu juliju 2020 se je uradno pričel izvajati 30-mesečni projekt “Improved institucional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attractuion and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet), sofinanciran iz naslova programa Interreg Podonavje.

Podobno kot Velenje tudi druga manjša in srednje velika mesta v Podonavju izgubljajo visoko izobražene mlade ljudi – ti se preselijo v prestolnico ali v tujino in se od tam ne vrnejo. Po podatkih OECD-UNDESA »Svetovna migracija v številkah« je najvišja stopnja izseljevanja mladih talentov zabeležena v podonavski regiji, kar vpliva na demografske razmere in trg dela. To pa vodi v pomanjkanje visoko izobražene delovne sile v podjetjih in institucijah, kar zmanjšuje njihovo konkurenčnost in inovacijske zmogljivosti. Delodajalci tako ne morejo ustvariti visokokakovostnih delovnih mest, privlačnega delovnega okolja in kariernih priložnosti, kar pa mlade visoko izobražene in talentirane ljudi še dodatno vzpodbudi k iskanju kariernih možnosti izven lokalnega območja. Posledice tega so zelo negativne. Kljub temu je kakovostna ponudba delovnih mest le eden od dejavnikov za ohranjanje in privabljanje talentov. Lokalne oblasti lahko t. i. beg možganov preprečijo z izboljšanjem pogojev za talentirane ljudi z razumevanjem ključnih dejavnikov, zasnovanih in izvedenih kot celostne dejavnosti (dostopna stanovanja, kakovost javnih storitev, dobra izobrazba, privlačno kulturno življenje in rekreacijske zmogljivosti).

Nov projekt TalentMagnet, sofinanciran s strani EU, obravnava velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje visoko izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov).

Velenje bo kot eno izmed osemnajstih evropskih mest razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje bo Slovenijo predstavljala v mednarodnem konzorciju.

Mestna občina Velenje bo med izvajanjem projekta k sodelovanju povabila predstavnike različnih področij iz Velenja (npr. akademski sektor, uprava, civilna družba), kar bo še dodatno prispevalo k boljšemu lokalnemu okolju našega mesta (gospodarskemu in socialnemu), da bi to postalo  privlačnejše za mlade talente. Za dosego tega cilja bomo v okviru projekta razvili več privlačnih orodij (npr. aplikacija za pametne telefone), ki bodo mlade talente nagovarjala v njihovem materinem jeziku. Poleg tega bomo v partnerskih mestih razvili in preizkusili več modelov, orodij in vodnikov.

V projektu gre za nadnacionalno, medsektorsko in večnivojsko sodelovanje, s partnerji iz akademskega sveta, podjetij, politike/uprave in civilne družbe. V projektu sodelujejo partnerji 12 držav.

Izvajanje projekta se zaključi 31.12.2022. V višini 85 % je sofinanciran iz programa Interreg Danube. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 140.600 evrov.  

#talentmagnet #interregdanube #dtp #interreg #danube


Dodatne informacije:
talentmagnet@velenje.si

Dogodki

Zadržanje in privabljanje talentov sta ključni za konkurenčnost mesta

Velenje, 3. marec 2021

Kam in zakaj talenti izginjajo iz naših mest? In zakaj je to težava? Talenti nove generacije so izjemno mobilni, saj najboljše priložnosti iščejo globalno in le redko lokalno. Svoje talente živijo in razvijajo tam, kjer najdejo najboljše okoliščine na podlagi lastnih pričakovanj. Tista mesta, kjer je veliko visoko izobraženih strokovnjakov, se izkažejo za bolj konkurenčna in uspešna. Zavedamo se, da je tudi v našem mestu potrebno najti rešitve, ki bodo pritegnile in obdržale talente. 

V sredo, 24. februarja, je potekala prva spletne konferenca projekta TalentMagnet, katerega partner je tudi Mestna občina Velenje, ki se izvaja v okviru Programa Podonavje. V okviru konference so v dopoldanskem delu sodelovali govorci s predstavitvijo nekaterih dobrih praks, v popoldanskem delu pa so bili k sodelovanju povabljeni predvsem mladi talenti.

Zaradi vse večje globalizacije pretok talentov postaja vse bolj intenziven. Medtem, ko so si pred nekaj desetletji mladi, ki so na novo diplomirali na univerzah, običajno izbirali kraj za življenje med domačim in univerzitetnim mestom, je lahko danes njihova izbira skoraj vsako mesto na svetu. Ker imajo talenti posebna znanja in spretnosti, jih podjetja vedno bolj iščejo in se zanje potegujejo. Od mladih talentov se pričakuje, da nudijo nove pristope, kreativno perspektivo, rešitve za podjetja, ki zanje pomenijo konkurenčno prednost.

Glede na govorce,  ki so predstavljali mednarodne dobre prakse (Stuttgart, Ostrava, Velenje, Varaždin, Klaipeda in Helsinki) bi morali kreatorji razvoja mest spoznati pomen zadržanja in privabljanja talentov. To je zagotovo nova naloga mest, čeprav so uspešna mesta v svoje delovanje že vgradila dejavnosti zadrževanja in privabljanja talentov – kot je v svojem osrednjem govoru poudaril Béla Kézy, strokovnjak za urbani razvoj. Ena izmed govornic je bila tudi Ana Anžej, v. d. direktorica SAŠA inkubatorja, predstavila je delovanje Saša inkubatorja, ki je bil pred šestimi leti ustanovljen tudi s pomočjo Mestne občine Velenje. Saša inkubator se namreč ukvarja z vzgajanjem mladih podjetnikov, kamor vsekakor sodijo mladi talenti, ki si tako lahko zagotovijo delovno mesto v domačem okolju. Svoje delovanje so več kot upravičili, saj so do danes preko strukturiranih programov pomagali pri nastanku 86 novih podjetij, ki so ustvarila 120 novih delovnih mest.    

Končna ciljna skupina projekta TalentMagnet so mladi talenti, katerih razvoj je za projekt prednostna naloga. V popoldanskem zasedanju konference je sodelovalo 86 talentov iz 21 držav, v 11 manjših skupinah pa so prepoznali dejavnike, zaradi katerih je mesto prijazno talentom. Ugotovili so, da talenti nove generacije izberejo kraj za življenje ob upoštevanju zapletenih meril, ki vključujejo več priložnosti, ki jih ponuja mesto: njegova privlačnost; videz; struktura; možnosti za mobilnost; varnost; možnosti za nastanitev, kulturo, delo, zabavo, rekreacijo; njegova podoba itd.

Partnerski sestanek z razpravo

10.2.2021

10. februarja 2021 je on-line potekal partnerski sestanek projekta TalentMagnet z razpravo, katerega so se udeležili vsi projektni partnerji.  V sklopu sestanka so partnerji predstavili dosežene rezultate in bodoče aktivnosti. Razprava je bila namenjena tudi organizaciji spletnega dogodka Kick-off event Talent magnet, ki se bo odvijal  24. februarja 2021.