SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

TalentMagnet

TalentMagnet – preprečevanje bega izobražencev iz malih in srednje velikih mest

V mesecu juliju 2020 se je uradno pričel izvajati 30-mesečni projekt “Improved institucional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attractuion and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet), sofinanciran iz naslova programa Interreg Podonavje.

Podobno kot Velenje tudi druga manjša in srednje velika mesta v Podonavju izgubljajo visoko izobražene mlade ljudi – ti se preselijo v prestolnico ali v tujino in se od tam ne vrnejo. Po podatkih OECD-UNDESA »Svetovna migracija v številkah« je najvišja stopnja izseljevanja mladih talentov zabeležena v podonavski regiji, kar vpliva na demografske razmere in trg dela. To pa vodi v pomanjkanje visoko izobražene delovne sile v podjetjih in institucijah, kar zmanjšuje njihovo konkurenčnost in inovacijske zmogljivosti. Delodajalci tako ne morejo ustvariti visokokakovostnih delovnih mest, privlačnega delovnega okolja in kariernih priložnosti, kar pa mlade visoko izobražene in talentirane ljudi še dodatno vzpodbudi k iskanju kariernih možnosti izven lokalnega območja. Posledice tega so zelo negativne. Kljub temu je kakovostna ponudba delovnih mest le eden od dejavnikov za ohranjanje in privabljanje talentov. Lokalne oblasti lahko t. i. beg možganov preprečijo z izboljšanjem pogojev za talentirane ljudi z razumevanjem ključnih dejavnikov, zasnovanih in izvedenih kot celostne dejavnosti (dostopna stanovanja, kakovost javnih storitev, dobra izobrazba, privlačno kulturno življenje in rekreacijske zmogljivosti).

Nov projekt TalentMagnet, sofinanciran s strani EU, obravnava velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje visoko izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov).

Velenje bo kot eno izmed osemnajstih evropskih mest razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje bo Slovenijo predstavljala v mednarodnem konzorciju.

Mestna občina Velenje bo med izvajanjem projekta k sodelovanju povabila predstavnike različnih področij iz Velenja (npr. akademski sektor, uprava, civilna družba), kar bo še dodatno prispevalo k boljšemu lokalnemu okolju našega mesta (gospodarskemu in socialnemu), da bi to postalo  privlačnejše za mlade talente. Za dosego tega cilja bomo v okviru projekta razvili več privlačnih orodij (npr. aplikacija za pametne telefone), ki bodo mlade talente nagovarjala v njihovem materinem jeziku. Poleg tega bomo v partnerskih mestih razvili in preizkusili več modelov, orodij in vodnikov.

V projektu gre za nadnacionalno, medsektorsko in večnivojsko sodelovanje, s partnerji iz akademskega sveta, podjetij, politike/uprave in civilne družbe. V projektu sodelujejo partnerji 12 držav.

Izvajanje projekta se zaključi 31.12.2022. V višini 85 % je sofinanciran iz programa Interreg Danube. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 140.600 evrov.  

#talentmagnet #interregdanube #dtp #interreg #danube


Dodatne informacije:
talentmagnet@velenje.si