SI

Obnova Sončnega parka

Mestna občina Velenje je v Sončnem parku v letu 2013 obnovila spomenik Manifest Cirila Cesarja in bazen. Sočasno z Manifestom je namreč Cesar v parku zasnoval manjši bazen, velik približno 10 kvadratnih metrov. Dno bazena je oblekel v mozaik, ki ga je poimenoval Atlantida. Uredili smo tudi javno razsvetljavo, obnovili del sprehajalnih poti v zahodnem delu parka, v parku redno obrezujemo drevje in skrbimo za urejenost.

Z dodajanjem novih vsebin na lokaciji Sončnega parka bomo z rekreacijskimi, izobraževalnimi, razvojnimi, umetnostnimi, kulturnimi, turističnimi in doživljajskimi aktivnostmi oživeli omenjeno lokacijo. V Sončnem parku smo z obnovo tlaka osrednje parkovne ploščadi dokončali pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin. Ploščad želimo ohraniti kar najbolj funkcionalno in namenjeno čim širšemu krogu uporabnikov. Poimenovanje parka bomo podkrepili s postavitvijo ene največjih slovenskih sončnih ur, za njeno številčnico pa bomo uporabili kar to ploščad. Oznake ur, žarkasto izhajajoče iz osrednjega dela, bodo tvorile vzorec, ki bo povsem poravnan s ploščadjo in ne bo v ničemer določal rabe ploščadi. Ura bo seveda točna, ne bo pa usklajena z našimi zapestnimi ipd. urami, saj je zaradi načina določanja časa ista ura razpeta na vsaj 15 stopinj sončne poti oz. zemljine oble, pogosto še celo več – ob letnem premiku ure pa bo sončna ura z našimi urami neusklajena še za dodatnih 15 stopinj. Kljub temu bo nova prostorska inštalacija koristen učni pripomoček in dobrodošla popestritev vsebine Sončnega parka, ki bo s to uro dodatno upravičil svoje ime.