SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Vrtec Vinska Gora

Realizacija projekta - klikni na fotografijo!
Realizacija projekta - klikni na fotografijo!
Zloženka s podatki o izgradnji vrtca
Zloženka s podatki o izgradnji vrtca

Projektna zasnova

Zaradi naraščajočega števila otrok in tehnično neustreznih prostorov je tudi Vrtec Velenje izrazil potrebo po samostojni enoti s šestimi oddelki v Vinski Gori. Mestna občina Velenje je kot ustanoviteljica osnovnošolskih zavodov namreč dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa. Glede na pravilnik je tako potrebno zagotoviti 25 m² zemljišča na otroka. Za načrtovano investicijo je predvideno 1.885 m² veliko zemljišče. Vrtec bo na severni strani Osnovne šole Vinska Gora. Dostop v notranje prostore je zasnovan tudi za gibalno ovirane osebe, prav tako bo v objektu dvigalo, ki bo omogočalo gibalno oviranim osebam nemoteno gibanje v obeh nadstropjih.

Projekt se izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva; zasebni partner, ki je bil izbran na javnem razpisu, je podjetje Esotech, d. d.

Gradnja Vrtca Vinska Gora se je pričela oktobra 2018 in se bo zaključila septembra 2019.

Realizacija vrtca, september 2019

Projekt je izvedenv obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-vzdržuj-prenesi v last koncedenta). To pomeni, da je investicijo financiral zasebni partner podjetje Esotech, d. d., ki je izvedel dela ter bo izvedel vzdrževanje predmetne infrastrukture. Mestna občina Velenje kot javni partner se zavezuje k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju. Po izteku koncesijskega obdobja oktobra 2033 bo Mestna občina Velenje postala lastnica celotnega objekta.Vrtec ima prostor za šest oddelkov, tri oddelke za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in tri oddelke za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek), skupaj 114 otrok. Z investicijo smo zagotovili ustrezne prostore za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po veljavnem Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev.