SI

Kolesarsko omrežje

Kolesarsko omrežje

S projektom Mestno kolesarsko omrežje želimo, da se znotraj meja mesta Velenje kolesarsko omrežje dogradi in prometno uredi znotraj treh projektov, za katere bomo pridobili sredstva sofinanciranja iz različnih virov in sicer;

CTN
Mestno kolesarsko omrežje - zahod
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR; uredi se 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice, v zahodnem delu mesta;

CTN
Mestno kolesarsko omrežje - center
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira KS, trije odseki v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa;

Ukrepi trajnostne mobilnosti, za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad, uredi se 13 odsekov kolesarskih povezav.

Z realizacijo projekta bomo izpolnili ukrep predviden s celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Uredili bomo varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.

Projekt je predstavljan na spodnji sliki, ki prikazuje obstoječe kolesarke, ter novo urejene, vključene v omenjene tri projekte in kjer je vsak prikazan s svojo barvo.

Redna uporaba kolesa pozitivno vpliva na stroške prevoza, zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v okolje in na zdravje vsakega izmed nas.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 

AKTIVNOSTI IN DOGODKI