SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Kolesarsko omrežje

S projektom Mestno kolesarsko omrežje načrtujemo dograditev kolesarskega omrežja in prometno ureditev znotraj treh projektov, za katere bomo pridobili sredstva sofinanciranja iz različnih virov.

Redna uporaba kolesa pozitivno vpliva na stroške prevoza, zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v okolje in na zdravje vsakega izmed nas. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

VIRI FINANCIRANJA

CTN
Mestno kolesarsko omrežje - zahod
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR; uredi se 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice, v zahodnem delu mesta;

CTN
Mestno kolesarsko omrežje - center
; kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira KS, trije odseki v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa;

Mestno kolesarsko omrežje - vzhod; Ukrepi trajnostne mobilnosti, za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad, uredili smo 13 odsekov kolesarskih povezav.

Z realizacijo tega projekta smo izpolnili ukrep predviden s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Uredili bomo varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.

Projekt je predstavljan na spodnji sliki, ki prikazuje obstoječe kolesarke, ter novo urejene, vključene v omenjene tri projekte in kjer je vsak prikazan s svojo barvo.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI