SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Plastic Circle

PLASTICIRCLE
Izboljšanje verige odpadne embalaže po modelu krožnega gospodarstva

Cilj projekta PlasticCircle je ponovno preučiti različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. Splošni cilj projekta je doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi z uporabo inovativnega pristopa v vsaki projektni fazi.

Najprej se načrtuje uvedba inovativnega sistema zbiranja, ki lahko ugotovi količino in kakovost embalaže, oddane v zabojnike s strani vsakega državljana. Cilj je spodbuditi boljše ločevanje plastičnih odpadkov in zmanjšati količino, ki nastane.

Drugi ukrep se bo osredotočil na fazo transporta z namenom znižanja končne cene reciklirane plastike, in sicer s prihrankom goriva in stroškov prevoza od občin do sortirnic. Senzor, ki bo prikazoval, kako polni so zabojniki za odpadke, bo v realnem času posodobil tovorne poti; kompaktor, nameščen na vozilu, bo povečal količino odpadkov na prevozni poti. Operaterji bodo usposobljeni za bolj učinkovito izvajanje zbiralne poti.

Tretji korak bo izboljšal tehnologijo sortiranja. Cilj je, da bi v sortirnicah bolje ločili različne vrste plastike, vključno z večslojno in večmaterialno embalažo, saj se plastika lahko reciklira le, če je pravilno ločena.

Zadnji korak bo usmerjen v ponovno obdelavo teh materialov v izdelke, kot so avtomobilski deli, pene za vetrne turbine in strešne konstrukcije, vrečke za smeti, asfalt, ograje in klopi – s postopki ekstrudiranja, brizganja in stiskanja. S tem se bo zaprla zanka ravnanja s plastično embalažo.

Za preizkušanje inovativnih pristopov bodo izvedene pilotne akcije v mestih Utrecht (Nizozemska), Valencia (Španija) in Alba Iulia (Romunija). PlastiCircle bo prav tako opredelil poslovne načrte in spodbujal sprejemanje predlaganih rešitev na trgu z usposabljanjem in ozaveščanjem državljanov, institucij in zasebnih podjetij.

Pričakuje se, da bodo projektni rezultati podprli uresničevanje ciljev EU, in sicer, da se reciklira 75 % odpadne embalaže do leta 2030[1], in v končni fazi vodili k boljšemu ravnanju z odpadki na splošno in pozitivno vplivali na evropsko gospodarstvo, vključno z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017 in bo trajal do junija 2021. Koordinator projekta je  Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) iz Španije. Projektni konzorcij sestavlja še devetnajst projektnih upravičencev iz devetih držav (Slovenija, Nemčija, Belgija, Združeno kraljestvo, Španija, Italija, Romunija, Nizozemska in Norveška).

Projekt PlasticCircle je financiran s strani Evropske unije iz programa Horizon 2020. Celotna vrednost projekta je 8.674.540,89 EUR, od tega 7.774.016,75 EUR sofinancira program Horizon 2020, ostala sredstva pa bodo nadomeščena s strani projektnega konzorcija. 

Mestna občina Velenje je ena od upravičencev v projektu PlastiCircle, in sicer v vlogi spremljevalca, kar pomeni, da bomo delili in razširjali pridobljene izkušnje in informacije projekta PlastiCircle o razvoju na področju upravljanja plastične embalaže.

Dodatne informacije:

Informacije o programu Horizon 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je nov okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014–2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je več kot 80 milijard evrov.