SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Plastic Circle

PLASTICIRCLE
Izboljšanje verige odpadne embalaže po modelu krožnega gospodarstva

Cilj projekta PlasticCircle je ponovno preučiti različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. Splošni cilj projekta je doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi z uporabo inovativnega pristopa v vsaki projektni fazi.

Najprej se načrtuje uvedba inovativnega sistema zbiranja, ki lahko ugotovi količino in kakovost embalaže, oddane v zabojnike s strani vsakega državljana. Cilj je spodbuditi boljše ločevanje plastičnih odpadkov in zmanjšati količino, ki nastane.

Drugi ukrep se bo osredotočil na fazo transporta z namenom znižanja končne cene reciklirane plastike, in sicer s prihrankom goriva in stroškov prevoza od občin do sortirnic. Senzor, ki bo prikazoval, kako polni so zabojniki za odpadke, bo v realnem času posodobil tovorne poti; kompaktor, nameščen na vozilu, bo povečal količino odpadkov na prevozni poti. Operaterji bodo usposobljeni za bolj učinkovito izvajanje zbiralne poti.

Tretji korak bo izboljšal tehnologijo sortiranja. Cilj je, da bi v sortirnicah bolje ločili različne vrste plastike, vključno z večslojno in večmaterialno embalažo, saj se plastika lahko reciklira le, če je pravilno ločena.

Zadnji korak bo usmerjen v ponovno obdelavo teh materialov v izdelke, kot so avtomobilski deli, pene za vetrne turbine in strešne konstrukcije, vrečke za smeti, asfalt, ograje in klopi – s postopki ekstrudiranja, brizganja in stiskanja. S tem se bo zaprla zanka ravnanja s plastično embalažo.

Za preizkušanje inovativnih pristopov bodo izvedene pilotne akcije v mestih Utrecht (Nizozemska), Valencia (Španija) in Alba Iulia (Romunija). PlastiCircle bo prav tako opredelil poslovne načrte in spodbujal sprejemanje predlaganih rešitev na trgu z usposabljanjem in ozaveščanjem državljanov, institucij in zasebnih podjetij.

Pričakuje se, da bodo projektni rezultati podprli uresničevanje ciljev EU, in sicer, da se reciklira 75 % odpadne embalaže do leta 2030[1], in v končni fazi vodili k boljšemu ravnanju z odpadki na splošno in pozitivno vplivali na evropsko gospodarstvo, vključno z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017 in bo trajal do junija 2021. Koordinator projekta je  Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) iz Španije. Projektni konzorcij sestavlja še devetnajst projektnih upravičencev iz devetih držav (Slovenija, Nemčija, Belgija, Združeno kraljestvo, Španija, Italija, Romunija, Nizozemska in Norveška).

Projekt PlasticCircle je financiran s strani Evropske unije iz programa Horizon 2020. Celotna vrednost projekta je 8.674.540,89 EUR, od tega 7.774.016,75 EUR sofinancira program Horizon 2020, ostala sredstva pa bodo nadomeščena s strani projektnega konzorcija. 

Mestna občina Velenje je ena od upravičencev v projektu PlastiCircle, in sicer v vlogi spremljevalca, kar pomeni, da bomo delili in razširjali pridobljene izkušnje in informacije projekta PlastiCircle o razvoju na področju upravljanja plastične embalaže.

Dodatne informacije:

DOGODKI

Delavnica z razpravo za zainteresirane strani iz držav bivše Jugoslavije  
Velenje, 20.1.2021

20. januarja 2021, je Mestna občina Velenje, v sklopu projekta PlastiCircle, izvedla on-line delavnico za zainteresirane strani iz držav bivše Jugoslavije na tematskem področju s ciljem jim predstaviti primere dobre prakse. Po uvodnem nagovoru je ga. Mavrič iz Mestne občine Velenje predstavila Zakonodajo na področju EU glede odpadne plastike in plastične embalaže, Ga. Centrih iz podjetja PUP Saubermacher Velenje, pa način zbiranja in sortiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje. V nadaljevanju sta bili predstavljeni dve pilotni aktivnosti izvedeni s strani dveh projektnih partnerjev v Alba Juliji (Romunija) in Valenciji (Španija). Po uradnih predstavitvah je sledila razprava na kateri so udeleženci aktivno sodelovali.

Informacije o programu Horizon 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je nov okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014–2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je več kot 80 milijard evrov.