SI

RUINS

RUINS
»Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati 36 mesečni projekt RUINS, katerega vodilni partner je University of Technology Lublin - Poljska. Projekt RUINS je v višini 85% sofinanciran iz naslova  programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Celotna vrednost projekta je 1.765.421,10 , vrednost projekta za MO Velenje znaša 200.425 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa MOV. 

Več informacij: 

OBJAVE V MEDIJIH

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

NACIONALNA DISKUSIJA O NAČRTU UPRAVLJANJA GRADU ŠALEK
Velenje, maj 2020

Spoštovani,

prosimo, da si vzamete nekaj časa in nam s svojim mnenjem pomagate izvesti nacionalno diskusijo o Načrtu upravljanja ruševine gradu Šalek, ki je bil pripravljen v okviru projekta RUINS. Mestna občina Velenje si prizadeva za trajnostni razvoj Velenja na vseh področjih, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju z namenom izboljšanja načrta in njegovega izvajanja v praksi.
Povezava do diskusijskega vprašalnika o Načrtu upravljanja gradu Šalek: https://www.1ka.si/a/283015.
Konstruktivne predloge, ki jih bomo prejeli do 12. 6. 2020, bomo smiselno vključili v Načrt upravljanja gradu Šalek.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.


NAČRT UPRAVLJANJA GRADU ŠALEK

HISTORIČNI PIKNIK
Grad Šalek, 18. oktober 2019


Historični piknik je bil namenjen ohranjanju kulturne dediščine gradu Šalek, njegovi zgodbi in promociji na zanimiv način.
Glavni poudarki celodnevnega javnega dogodka: 
- Promocija ruševin gradu Šalek
- Vzpodbuditi zanimanje za kulturno dediščino gradu Šalek pri otrocih in ostalih obiskovalcih
- Prikazati ruševine gradu Šalek kot potencialni prostor tematskih prireditev
- Povezati različne organizacije in posameznike pri izvedbi dogodka s srednjeveško tematiko in tako vzpostaviti primer dobre prakse in prenos znanja
- V viteškem turnirju vzpodbuditi otroke k aktivnemu sodelovanju in v njih vzpodbuditi zanimanje za zgodbo gradu Šalek.
Pri izvedbi Historičnega piknika na Šaleškem gradu se je pokazalo veliko zanimanja tako s strani sodelujočih kot tudi s strani obiskovalcev za izvedbo tovrstnih tematskih dogodkov.

Velenje 21. junij 2018

Šaleški grad – del naše turistične ponudbe
Kako je Šaleški grad vpet v turistično ponudbo, kakšne so njegove omejitve ter kakšni so njegovi potenciali za prepoznavno turistično znamenitost.

Sobivanje z ruševinami Šaleškega gradu
S kakšnimi težavami se soočajo krajani ob ruševinah Šaleškega gradu in kaj je potrebno za prijetnejše sobivanje lastnikov zemljišč, ki mejijo na grajski prostor.

Šaleški grad – kaj bi z njim
Seznanili se bomo, kaj je bilo narejenega od lanske okrogle mize ter se seznanili s primerom dobre prakse – Grad Celje, kako je možno vključiti grajske ruševine v turistično zgodbo kraja.

PRISPEVEK O GRADU ŠALEK NA RTV SLO JUNIJ 2018:
+ https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174548000

2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj in izkušenj 
Benetke, 11. junij 2018

V ponedeljek, 11.6. 2018, se je na otoku San Servolo v Benetkah odvijal 2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj ter izkušenj projekta RUINS. V prvem delu smo projektni partnerji diskutirali o poteku projektnih aktivnosti, drugi del pa je bil namenjen izmenjavi znanj in izkušenj s področja kulturne dediščine, natančneje ruševin.

5. študijski obisk 
Montagnana in Castelfranco, 6.- 7. marec 2018

V torek in sredo, 6. in 7. marca 2018, je v Italiji, natančneje v Montagnani in Castelfrancu, potekal 5. študijski obisk projekta RUINS, katerega smo se udeležili vsi partnerji projekta. V sklopu študijskega obiska  smo si ogledali primer dobre prakse rabe in upravljanja ruševin. V prvem delu smo se seznanili z rabo, marketinškim vidikom in vidikom upravljanja ruševine, v drugem delu je sledil terenski ogled.

4. študijski obisk 
Banska Bystrica, 19. - 20. december 2017

V ponedeljek in torek, 19. in 20. decembra 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 4. študijskega obiska v Banski Bystrici, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine  BZOVÍK MONASTERY. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam podrobno predstavili ruševino in njeno zgodovino,  nato je sledil terenski ogled ruševine. Znanje pridobljeno s študijskim obiskom pripomore k učinkovitejšemu nadaljnjemu izvajanju projektnih aktivnosti.

3. študijski obisk 

Velenje, 24. - 25. avgust 2017

Mestna občina Velenje je v četrtek 24.8.2017 in petek 25.8. 2017, gostila partnerje projekta RUINS v okviru 3. študijskega obiska. Partnerjem smo predstavili mesto in znamenitosti. Največjo pozornost smo namenili predstavitvi in terenskemu ogledu ruševin Šaleškega gradu, ki je tudi izbran kot objekt proučevanja v omenjenem projektu.  

2. študijski obisk 

Zadar, 21. - 22. avgust 2017

V ponedeljek in torek, 21. in 22. avgusta 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 2. študijskega obiska v Zadru, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine cerkve St. Stošija. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam s pomočjo prezentacij podrobneje predstavili ruševine, nato je sledil terenski ogled. 

1. partnerski sestanek 

Lublin, 13. junij 2017

V torek, 13.6. 2017, se je v sejni dvorani Univerze za tehnologijo v Lublinu, odvijal prvi partnerski sestanek projekta RUINS, na katerem smo partnerji projekta diskutirali o projektnih aktivnosti. Dan kasneje, smo se odpravili na prvi študijski obisk, na katerem smo si ogledali primer dobre prakse upravljanja ruševin gradu Janowiec.