SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

RUINS

RUINS
»Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati projekt RUINS, katerega vodilni partner je University of Technology Lublin - Poljska. Projekt RUINS je v višini 85% sofinanciran iz naslova  programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).
Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Celotna vrednost projekta je 1.765.421,10 , vrednost projekta za MO Velenje znaša 200.425 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa MOV.

Projekt je potekal do septembra 2020. V sklopu projektov RUINS in HICAPS smo v Mestni občini Velenje izdelali celovit Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica. Za ruševine gradu Šalek smo pripravili požarni red z evakuacijskim načrtom in oblikovali protokolarni spominek Šaleško pivsko čašo, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek. Z nakupom spominka prispevamo k ohranjanju in trajnostnemu razvoju gradu Šalek.

Več informacij: 

OBJAVE V MEDIJIH

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

PROTOKOLARNI SPOMINEK ŠALEŠKA PIVSKA ČAŠA
Velenje, september 2020

Mestna občina Velenje v sodelovanju z Lončarstvom Bahor  v okviru projekta RUINS zasnovala protokolarni spominek. Šaleška pivska čaša je replika pivske čaše iz žgane gline, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek in izvira iz 15. stoletja. Izdelana je bila s pomočjo vretena na nožni pogon, na njem najdemo štiri tipe pečatnega okrasja. Z nakupom prispevate k ohranjanju gradu Šalek. Vabljeni, da nazdravite naši kulturni dediščini.

POŽARNI RED GRADU ŠALEK IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Šalek, avgust 2020

Za sodelavce Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje, Turističnega društva Šalek in Prostovoljnega gasilskega društva Šalek je bila v okviru projekta RUINS predstavitev Požarnega reda gradu Šalek. Potekala je preko teoretične delavnice z glavni poudarki varnega delovanja na področju ruševin ter praktične delavnice, kjer so si udeleženci na terenu ogledali področje ruševin in se preizkusili v gašenju požara.

TRENING ZA UPRAVLJAVCE KULTURNE DEDIŠČINE
Velenje, junij 2020

Za predstavnike Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje in Turističnega društva Šalek je bil v okviru projekta RUINS izveden trening z namenom učinkovitega upravljanja kulturne dediščine. Na terenskem so si sodelujoči ogledali stanje objektov in se seznanili z razvojnimi načrti upravljanja graščine Gorica, gradu Šalek in Velenjskega gradu.
SPREJET NAČRT UPRAVLJANJA GRADU
Velenje, maj 2020

Svetniki Mestne občine Velenje so na majski sprejeli Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica. Namen načrta upravljanja je zagotoviti varstvene in razvojne ukrepe in aktivnosti ter določiti strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje kulturne dediščine ter oblikovati dolgoročno strategijo upravljanja in vzdrževanja kulturne dediščine, ki bo omogočala strateško naravnan trajnostni razvoj spomenikov in njihovih območij. Načrt je nastal v okviru evropskih projektov HICAPS in RUINS, ki sta v višini 85% sofinancirana iz programa Interreg Srednja Evropa.
Izjemno dragocen dokument, ki obsega približno 900 strani, nam bo v prihodnje omogočal temelje za letne programe dela, lokalni akcijski načrt za področje ohranjanja kulturne dediščine in finančne okvirje za izvedbo letnih programov dela ter drugih aktivnosti za vzdrževanje, ohranjanje, rabo in razvoj potenciala objektov kulturne dediščine.

Načrt upravljanja s kulturno dediščino za Velenjski grad, grad Šalek in graščino Gorica

NACIONALNA DISKUSIJA O NAČRTU UPRAVLJANJA GRADU ŠALEK
Velenje, maj 2020

Spoštovani,

prosimo, da si vzamete nekaj časa in nam s svojim mnenjem pomagate izvesti nacionalno diskusijo o Načrtu upravljanja ruševine gradu Šalek, ki je bil pripravljen v okviru projekta RUINS. Mestna občina Velenje si prizadeva za trajnostni razvoj Velenja na vseh področjih, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju z namenom izboljšanja načrta in njegovega izvajanja v praksi.
Povezava do diskusijskega vprašalnika o Načrtu upravljanja gradu Šalek: https://www.1ka.si/a/283015.
Konstruktivne predloge, ki jih bomo prejeli do 12. 6. 2020, bomo smiselno vključili v Načrt upravljanja gradu Šalek.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.


NAČRT UPRAVLJANJA GRADU ŠALEK

HISTORIČNI PIKNIK
Grad Šalek, 18. oktober 2019

Historični piknik je bil namenjen ohranjanju kulturne dediščine gradu Šalek, njegovi zgodbi in promociji na zanimiv način.
Glavni poudarki celodnevnega javnega dogodka: 

  • Promocija ruševin gradu Šalek
  • Vzpodbuditi zanimanje za kulturno dediščino gradu Šalek pri otrocih in ostalih obiskovalcih
  • Prikazati ruševine gradu Šalek kot potencialni prostor tematskih prireditev
  • Povezati različne organizacije in posameznike pri izvedbi dogodka s srednjeveško tematiko in tako vzpostaviti primer dobre prakse in prenos znanja
  • V viteškem turnirju vzpodbuditi otroke k aktivnemu sodelovanju in v njih vzpodbuditi zanimanje za zgodbo gradu Šalek.
Pri izvedbi Historičnega piknika na Šaleškem gradu se je pokazalo veliko zanimanja tako s strani sodelujočih kot tudi s strani obiskovalcev za izvedbo tovrstnih tematskih dogodkov.

Velenje 21. junij 2018

Šaleški grad – del naše turistične ponudbe
Kako je Šaleški grad vpet v turistično ponudbo, kakšne so njegove omejitve ter kakšni so njegovi potenciali za prepoznavno turistično znamenitost.

Sobivanje z ruševinami Šaleškega gradu
S kakšnimi težavami se soočajo krajani ob ruševinah Šaleškega gradu in kaj je potrebno za prijetnejše sobivanje lastnikov zemljišč, ki mejijo na grajski prostor.

Šaleški grad – kaj bi z njim
Seznanili se bomo, kaj je bilo narejenega od lanske okrogle mize ter se seznanili s primerom dobre prakse – Grad Celje, kako je možno vključiti grajske ruševine v turistično zgodbo kraja.

PRISPEVEK O GRADU ŠALEK NA RTV SLO JUNIJ 2018:
+ https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174548000

2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj in izkušenj 
Benetke, 11. junij 2018

V ponedeljek, 11.6. 2018, se je na otoku San Servolo v Benetkah odvijal 2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj ter izkušenj projekta RUINS. V prvem delu smo projektni partnerji diskutirali o poteku projektnih aktivnosti, drugi del pa je bil namenjen izmenjavi znanj in izkušenj s področja kulturne dediščine, natančneje ruševin.

5. študijski obisk 
Montagnana in Castelfranco, 6.- 7. marec 2018

V torek in sredo, 6. in 7. marca 2018, je v Italiji, natančneje v Montagnani in Castelfrancu, potekal 5. študijski obisk projekta RUINS, katerega smo se udeležili vsi partnerji projekta. V sklopu študijskega obiska  smo si ogledali primer dobre prakse rabe in upravljanja ruševin. V prvem delu smo se seznanili z rabo, marketinškim vidikom in vidikom upravljanja ruševine, v drugem delu je sledil terenski ogled.

4. študijski obisk 
Banska Bystrica, 19. - 20. december 2017

V ponedeljek in torek, 19. in 20. decembra 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 4. študijskega obiska v Banski Bystrici, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine  BZOVÍK MONASTERY. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam podrobno predstavili ruševino in njeno zgodovino,  nato je sledil terenski ogled ruševine. Znanje pridobljeno s študijskim obiskom pripomore k učinkovitejšemu nadaljnjemu izvajanju projektnih aktivnosti.

3. študijski obisk 

Velenje, 24. - 25. avgust 2017

Mestna občina Velenje je v četrtek 24.8.2017 in petek 25.8. 2017, gostila partnerje projekta RUINS v okviru 3. študijskega obiska. Partnerjem smo predstavili mesto in znamenitosti. Največjo pozornost smo namenili predstavitvi in terenskemu ogledu ruševin Šaleškega gradu, ki je tudi izbran kot objekt proučevanja v omenjenem projektu.  

2. študijski obisk 

Zadar, 21. - 22. avgust 2017

V ponedeljek in torek, 21. in 22. avgusta 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 2. študijskega obiska v Zadru, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine cerkve St. Stošija. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam s pomočjo prezentacij podrobneje predstavili ruševine, nato je sledil terenski ogled. 

1. partnerski sestanek 

Lublin, 13. junij 2017

V torek, 13.6. 2017, se je v sejni dvorani Univerze za tehnologijo v Lublinu, odvijal prvi partnerski sestanek projekta RUINS, na katerem smo partnerji projekta diskutirali o projektnih aktivnosti. Dan kasneje, smo se odpravili na prvi študijski obisk, na katerem smo si ogledali primer dobre prakse upravljanja ruševin gradu Janowiec. 

SPREJET NAČRT UPRAVLJANJA GRADU
Velenje, maj 2020

Svetniki Mestne občine Velenje so na majski sprejeli Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica. Namen načrta upravljanja je zagotoviti varstvene in razvojne ukrepe in aktivnosti ter določiti strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje kulturne dediščine ter oblikovati dolgoročno strategijo upravljanja in vzdrževanja kulturne dediščine, ki bo omogočala strateško naravnan trajnostni razvoj spomenikov in njihovih območij. Načrt je nastal v okviru evropskih projektov HICAPS in RUINS, ki sta v višini 85% sofinancirana iz programa Interreg Srednja Evropa.
Izjemno dragocen dokument, ki obsega približno 900 strani, nam bo v prihodnje omogočal temelje za letne programe dela, lokalni akcijski načrt za področje ohranjanja kulturne dediščine in finančne okvirje za izvedbo letnih programov dela ter drugih aktivnosti za vzdrževanje, ohranjanje, rabo in razvoj potenciala objektov kulturne dediščine.

Načrt upravljanja s kulturno dediščino za Velenjski grad, grad Šalek in graščino Gorica
TRENING ZA UPRAVLJAVCE KULTURNE DEDIŠČINE
Velenje, junij 2020

Za predstavnike Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje in Turističnega društva Šalek je bil v okviru projekta RUINS izveden trening z namenom učinkovitega upravljanja kulturne dediščine. Na terenskem so si sodelujoči ogledali stanje objektov in se seznanili z razvojnimi načrti upravljanja graščine Gorica, gradu Šalek in Velenjskega gradu.

POŽARNI RED GRADU ŠALEK IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Šalek, avgust 2020

Za sodelavce Muzeja Velenje, Mestne občine Velenje, Turističnega društva Šalek in Prostovoljnega gasilskega društva Šalek je bila v okviru projekta RUINS predstavitev Požarnega reda gradu Šalek. Potekala je preko teoretične delavnice z glavni poudarki varnega delovanja na področju ruševin ter praktične delavnice, kjer so si udeleženci na terenu ogledali področje ruševin in se preizkusili v gašenju požara.