SI

RUINS

RUINS
»Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati 36 mesečni projekt RUINS, katerega vodilni partner je University of Technology Lublin - Poljska. Projekt RUINS je v višini 85% sofinanciran iz naslova  programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Celotna vrednost projekta je 1.765.421,10 , vrednost projekta za MO Velenje znaša 200.425 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa MOV. 

Več informacij: 

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj in izkušenj 
Benetke, 11. junij 2018

V ponedeljek, 11.6. 2018, se je na otoku San Servolo v Benetkah odvijal 2. partnerski sestanek in seminar izmenjave znanj ter izkušenj projekta RUINS. V prvem delu smo projektni partnerji diskutirali o poteku projektnih aktivnosti, drugi del pa je bil namenjen izmenjavi znanj in izkušenj s področja kulturne dediščine, natančneje ruševin.

5. študijski obisk 
Montagnana in Castelfranco, 6.- 7. marec 2018

V torek in sredo, 6. in 7. marca 2018, je v Italiji, natančneje v Montagnani in Castelfrancu, potekal 5. študijski obisk projekta RUINS, katerega smo se udeležili vsi partnerji projekta. V sklopu študijskega obiska  smo si ogledali primer dobre prakse rabe in upravljanja ruševin. V prvem delu smo se seznanili z rabo, marketinškim vidikom in vidikom upravljanja ruševine, v drugem delu je sledil terenski ogled.

4. študijski obisk 
Banska Bystrica, 19. - 20. december 2017

V ponedeljek in torek, 19. in 20. decembra 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 4. študijskega obiska v Banski Bystrici, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine  BZOVÍK MONASTERY. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam podrobno predstavili ruševino in njeno zgodovino,  nato je sledil terenski ogled ruševine. Znanje pridobljeno s študijskim obiskom pripomore k učinkovitejšemu nadaljnjemu izvajanju projektnih aktivnosti.

3. študijski obisk 

Velenje, 24. - 25. avgust 2017

Mestna občina Velenje je v četrtek 24.8.2017 in petek 25.8. 2017, gostila partnerje projekta RUINS v okviru 3. študijskega obiska. Partnerjem smo predstavili mesto in znamenitosti. Največjo pozornost smo namenili predstavitvi in terenskemu ogledu ruševin Šaleškega gradu, ki je tudi izbran kot objekt proučevanja v omenjenem projektu.  

2. študijski obisk 

Zadar, 21. - 22. avgust 2017

V ponedeljek in torek, 21. in 22. avgusta 2017, smo se partnerji projekta RUINS udeležili 2. študijskega obiska v Zadru, v sklopu katerega smo si pogledali primer dobre prakse rabe ruševine cerkve St. Stošija. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so nam s pomočjo prezentacij podrobneje predstavili ruševine, nato je sledil terenski ogled. 

1. partnerski sestanek 

Lublin, 13. junij 2017

V torek, 13.6. 2017, se je v sejni dvorani Univerze za tehnologijo v Lublinu, odvijal prvi partnerski sestanek projekta RUINS, na katerem smo partnerji projekta diskutirali o projektnih aktivnosti. Dan kasneje, smo se odpravili na prvi študijski obisk, na katerem smo si ogledali primer dobre prakse upravljanja ruševin gradu Janowiec.