SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

BOOSTEE-CE

Projekt BOOSTEE-CE je bil odobren na programu Centralna Evropa, v okviru prioritete Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi. Projekt se je osredotočal na energetsko učinkovitost javne infrastrukture ter nadzor nad porabo energetskih virov s pomočjo pametnih orodij energetskega managementa. V okviru lokalne pilotne aktivnosti smo takšen nadzorni sistem vpeljali v enega od javnih objektov v Mestni občini Velenje in sicer v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega.

Projekt se je pričel izvajati junija 2017, zaključil pa se je v mesecu maju leta 2020. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je znašala 150.902, od tega je  85% sofinancirala EU, 15% (22.635 EUR) pa MOV.

Več informacij na boostee@velenje.si

Uradna stran projekta: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
Projekt na Facebooku: https://www.facebook.com/BOOSTEECE/


Predstavitveni materiali

Predstavitvena zloženka
Newsletter 1
Newsletter 2

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

6. Project meeting 
Bled, 17. - 18. oktober 2019

Video predstavitev sestanka v Varšavi in Bledu
5. Project meeting 
Varšava, xxx 2019
4. Project meeting 
Zlin (Slovaška), 18. - 19. oktober 2018

Partnerji projekta BOOSTEE-CE (Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management) smo se v četrtek 18. ter v petek 19. oktobra zbrali na četrtem rednem projektnem sestanku v Zlinu, Češka. Sestanek je potekal v prostorih obnovljenih stavb bivšega tovarniškega kompleksa Baťa. Razvoj Zlina je zaznamoval Tomáš Baťa, ki je tukaj leta 1894 ustanovil tovarno čevljev ter kasneje z namenom pritegniti novo delovno silo zgradil celotno stanovanjsko - mestno infrastrukturo.

Glavna tema sestanka je bila predstavitev v okviru projekta razvite energetske spletne platforme Oneplace, ki bo omogočala prenos znanja tudi v druge evropske regije.

Ogledali smo si tudi češki pilot - nadgradnja sežigalnice odpadkov v bolnišnici Uherské Hradiště iz sedanje zmogljivosti 300 ton odpadkov letno, ki jih proizvede bolnišnica, na 500 ton / leto (sčasoma tudi do 1000 ton / leto).


3. Project meeting 
Ptuj (Slovenija), 5. - 6. april 2018

Na sestanku smo predstavili napredek projekta izboljšanja energetske učinkovitosti našega pilotnega projekta in se seznanili z dosežki ostalih udeležencev. Pregledali smo poročila o porabljenih sredstvih in se dogovorili za naslednje srečanje.
2. Project meeting 
Varšava (Poljska), 6. - 7. november 2017

Na sestanku v Varšavi smo pregledali opravljeno delo, evidentirali pomanjkljivosti in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti. Predstavljena je bila uporaba pridobljenih GIS podatkov v projektu in dogovorjene vsebine, ki bodo v aplikacijah, ki jih pripravljamo, objavljene. Predebatirali smo vprašalnike, namenjene pridobivanju podatkov in se pripravili na njihove prevode v lokalne jezike.
Kick Off (1.) Meeting
Trento (Italija) 12. - 13. junij 2017

Projekt se je uradno pričel izvajati v juniju 2017 z uvodno konferenco, ki je potekala v Trentu (Italija)od 12.-13. junija, gostitelj je bil vodilni partner FBK. Na konferenci so se predstavili vsi projektni partnerji, predstavili so svoje dosedanje izkušnje ter svoj interes sodelovanja v projektu BOOSTEE-CE.Prisotni so bili tudi predstavniki Skupnega sekretariata programa Interreg Central Europe.