Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

AgriGo4Cities

Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost

TRAJANJE IZVAJANJA: januar 2017 –junij 2019

VREDNOST:

  • CELOTNEGA PROJEKTA: 1.474.190,20 EUR
  • VREDNOST ZA MOV: 131.513,50 EUR

Projekt je bil v višini 85 % sofinanciran v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme. 

KRATEK OPIS projekta:

Mestna občina Velenje je kot projektni partner sodelovala v mednarodnem projektu AgriGo4Cities, v katerem smo se posvečali skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in vključevanju slednjih v skupnostno vrtičkarstvo ter spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja na Podonavskem območju.

Namen projekta je bil razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija je izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. V okviru projekta smo v Mestni občini Velenje ob dnevu Zemlje, 24.4.2019, odprli skupnostni vrt v Sončnem parku. Prav tako smo predstavili knjigo Družbeni učinki urbanega kmetijstva, ki je nastala v sodelovanju z ZRC SAZU, ter pripravili delavnico za otroke, ki jo je izvedla Medobčinska zveza prijateljev in mladine Velenje.

PARTNERSTVO:

Vodilni partner projekta je bil Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Projektni konzorcij je sestavljalo deset partnerjev iz sedmih držav (Slovenija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Bolgarija in Nemčija), šest pridruženih partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Češka, Nemčija in Bolgarija) ter črnogorski partner v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.

ZRC SAZU (zrc-sazu.si) – vodilni partner, Euni Partners – Euni Partners (BG), Association of South-Western Municipalities (BG), Ifuplan – Institute for Environmental Planning and Spatial Development (München, DE), Municipality of Ulcinj (Ulcinj, ME), EBB EuropaberatungRRA LUR - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regijeZavod RS za zaposlovanje, Območna enota Koper, Združenje mestnih občin Slovenije – Reprezentativno združenje mestnih občin Prague City Hall (Praga, CZ), Mestna občina VelenjeCentral Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Székesfehérvár, HU), Vaslui Municipality (Vaslui, RO), PiNA - Kulturno Izobraževalno Društvo,  ENVICORP Slovakia (Banska Bistrica, SK),  EUDA- European Development Agency (Praga, CZ), Municipal District Prague 9 (Praga, CZ)

KONTAKT: projektna@velenje.si

MEJNIKI PROJEKTA: