SI

AgriGo4Cities

Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost

Mestna občina Velenje je bila ponovno uspešna pri kandidiranju za Evropska sredstva. Eden od odobrenih projektov, v katerem sodeluje občina Velenje kot projektni partner, je projekt AgriGo4Cities, ki se bo v naslednjih dveh letih in pol posvečal skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in vključevanju slednjih v skupnostno vrtičkarstvo ter spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja na Podonavskem območju

Projekt AgriGo4Cities je v višini 85% sofinanciran z naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Projekt je pričel z izvajanjem 1.1.2017 in bo trajal 30 mesecev, do konca junija 2019. Vodilni partner projekta je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Projektni konzorcij sestavlja deset partnerjev iz sedmih držav (Slovenija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Bolgarija in Nemčija), šest pridruženih partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Češka, Nemčija in Bolgarija) ter črnogorski partner v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.

Projekt AgriGo4Cities se bo posvečal participativnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju. Namen projekta je razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija bo izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. Povečano sodelovanje oblasti z državljani bo spodbudilo zaupanje v javne institucije in okrepilo vključenost ranljivih skupin v lokalno družbo in gospodarstvo. Zmanjšanje družbenih in gospodarskih neenakosti pa vodi tudi v trajnostni razvoj marginaliziranih sosesk. Z uporabo mednarodnega pristopa na različnih prostorskih ravneh želi projekt AgriGo4Cities postati vzorčni model dobro upravljanega Podonavja.

Celotna vrednost projekta je 1.474.190,20 EUR. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 131.513,50 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa MOV.

Več informacij na: Agrigo4cities@velenje.si