SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

AgriGo4Cities

Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost

Mestna občina Velenje je kot projektni partner sodelovala v mednarodnem projektu AgriGo4Cities, ki je bil v višini 85% sofinanciran z naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Z izvajanjem projekta smo pričeli 1.1.2017. Projekt je trajal do junija 2019. V tem času smo se posvečali skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in vključevanju slednjih v skupnostno vrtičkarstvo ter spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja na Podonavskem območju.

Vodilni partner projekta je bil Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Projektni konzorcij je sestavljalo deset partnerjev iz sedmih držav (Slovenija, Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Bolgarija in Nemčija), šest pridruženih partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Češka, Nemčija in Bolgarija) ter črnogorski partner v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.

Namen projekta je bil razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija je izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. V okviru projekta smo v Mestni občini Velenje ob dnevu Zemlje, 24.4.2019, odprli skupnostni vrt v Sončnem parku. Prav tako smo predstavili knjigo Družbeni učinki urbanega kmetijstva, ki je nastala v sodelovanju z ZRC SAZU, ter pripravili delavnico za otroke, ki jo je izvedla Medobčinska zveza prijateljev in mladine Velenje.

Celotna vrednost projekta je bila 1.474.190,20 EUR. Vrednost projekta za MO Velenje je znašala 131.513,50 EUR, od tega je 85% sofinancirala EU, 15% pa MOV.

Več informacij na: Agrigo4cities@velenje.si