SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

ECRR

V mesecu juliju 2016 se je z uvodnim dogodkom v Lutrovem mestu Eisleben uradno pričel izvajati triletni projekt “European Cultural Route of Reformation” (ECRR), sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa.

Projekt ECRR je bil edinstven z vidika področja in ciljev, saj je predstavljal prvo pobudo za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je bil izkoriščanje dediščine reformacije. V preteklosti je bila dediščina reformacije kot regionalni vir pogosto zanemarjena. Projekt je bil usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. 

Konzorcij je sestavljalo dvanajst partnerjev iz sedmih držav: Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Slovenija. Partnerstvo je vključevalo regionalne in podeželske razvojne agencije (Društvo za razvoj podeželja Turingiji, Regionalna razvojna agencija Južna Češka, Regionalna razvojna agencija Pilsen regije), lokalne skupnosti (Mestna občina Velenje, okrožje Szabolcs-Szatmár-Bereg), javno združenje občin (Zveza občin v prostoru Zgornje Tisze), raziskovalne ustanove (Višji inštitut o teritorialnih sistemih za inovacije), podjetja, povezana s turizmom (Turistični odbor Zgornje Avstrije, Turistična organizacija Spodnje Šlezije, Mansfeld - Südharz Marketing GmbH) in protestantsko cerkev Augsburg, Avstrija.

Namen projekta je bil spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine reformacije prek prenosa znanja: prvič, v okviru partnerstva v obliki sheme mentorstva med izkušenimi in manj izkušenimi regijami; drugič, preko obstoječih priznanih kulturnih poti in tretjič, preko partnerstva z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi prek usposabljanj. Razvil se je akcijski načrt za zagotavljanje trajnostnega upravljanja kulturne dediščine poti reformacije. Prav tako smo vložili zahtevek za uradno priznanje Evropske kulturne poti Svetu Evrope in dobili pozitiven odgovor.

Osem regij, Tisza Valley (Madžarska), Torre Pellice (Italija), Velenje (Slovenija), Eisleben, Erfurt (Nemčija), Jawor (Poljska), České Budějovice in Pilsen Regija (Češka) je služilo kot pilotna območja, kjer je bila nameščena nova infrastruktura v obliki digitalnih informacijskih točk in plošč, ki bodo obiskovalcem z vsega sveta nudile najbolj pomembna spoznanja. V Velenju se digitalna informacijska točka nahaja na Velenjskem gradu.

Koristi regij, vključenih v stabilno strukturo upravljanja kulturne poti, bodo dolgotrajne. Valorizacija Kulturne poti reformacije se bo okrepila, njeno skupno in celovito upravljanje jo bo utrdilo, razpoložljive zmogljivosti za ravnanje pa bodo poskrbele, da bo njena privlačnost za obiskovalce rasla.

Projekt je prispeval k trajnostnemu razvoju regij, zlasti s spodbujanjem trajnostnega turizma.

Več informacij o projektu ECRR:  ecrr@velenje.si


Katalog v projektu evidentiranih pomnikov

Knjižica Po poti reformacije na Slovenskem je nastala v okviru triletnega projekta European Cultural Route of Reformation (ECRR), v katerem Mestna občina Velenje nastopa kot projektni partner v sodelovanju s pridruženim partnerjem Zavodom Primoža Trubarja iz Murske Sobote. Projekt se je uradno pričel izvajati v mesecu juliju 2016 z uvodnim dogodkom v Luthrovem mestu Eisleben in je sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa. Projekt ECRR je kot prva pobuda za regionalni razvoj v Srednji Evropi usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. Cilj projekta je vzpostavitev Evropske kulturne poti reformacije preko identifikacije, izbire in povezovanjem z obstoječimi tematskimi lokacijami, objekti in nesnovno kulturno dediščino reformacije v Srednji Evropi. Ustanovljena in potrjenapot s strani Sveta Evrope Routes of Reformation (RoR) so točke po celotni Evropi, del te poti pa sestavljajo tudi identificirane točke reformacije po Sloveniji.

Z namenom, da se zagotovi učinkovito izvajanje, konsolidacija in širitev poti tudi po zaključku projekta ECRR, se je preko projekta razvil mednarodni konzorcij, sestavljen iz dvanajstih partnerjev iz sedmih evropskih držav (Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Slovenija), ki bo tudi skrbel za upravljanje teh poti. V sklopu projekta ECRR je bila v šestih evropskih državah (Madžarska, Italija, Slovenija, Nemčija, Poljska, Češka) v izbranih regijah nameščena tudi nova infrastruktura v obliki digitalnih informacijskih točk in plošč, ki obiskovalcem iz vsega sveta nudijo kratek informacijski opis posameznih točk.