SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Projekt IMBY

Mestna občina Velenje je s partnerji občino Velika Gorica, Komunalnim podjetjem Velika Gorica - VG Čistoća, d. o. o., in Šolskim centrom Velenje izvajala projekt In My Back Yard (IMBY), ki je bil financiran iz sredstev Evropske unije v sklopu Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007–2013.

Splošna cilja projekta sta bila izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj je trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije.

Ker so občanke in občani zelo dobro sprejeli Center ponovne uporabe Velenje in ker je njegovo delovanje pokazalo številne merljive pozitivne učinke, smo se odločili, da ga nadgradimo. S projektom IMBY smo tako nadgradili Center ponovne uporabe Velenje in za njegovo delovanje zagotovili primerno opremljene dodatne prostore. Kupili smo električno delovno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov iz gospodinjstev. S tem lahko še uspešneje izpolnjujemo cilje Centra ponovne uporabe Velenje, ki so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba ter izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa prebivalstva.

Finančni podatki

Vrednost projekta za MOV: 276.832 EUR

Sofinanciranje (95 %): 262.990 EUR

Celotna vrednost projekta: 1.238.405,26 EUR

Za dodatne informacije vam je na voljo: 

dr. Patricija Halilović

T: 03/8961-617

E: patricija.halilovic@velenje.si

 

 

Uvodno oglasno sporočilo projekta IMBY
KOMPOSTIRANJE - list iz večstranskega koledarja o sonaravnem vrtnarjenju, nastalega v okviru projekta IMBY.
Oglasna sporočila projekta IMBY
Brošura "Pravilno ravnanje z odpadki" povzema stanje na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje v letu 2015 in vsebuje navodila za pravilno ravnanje z njimi - datoteka pdf, 16 Mb.