SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

RFSC

Referenčni okvir za trajnostna mesta je spletno orodje, ki ga je razvila evropska skupina, v kateri so sodelovali predstavniki mest, omrežja lokalnih skupnosti, držav članic in Evropske komisije, da bi mestom pomagali pri pripravi, spremljanju in ocenjevanju strategij ter  projektov trajnostnega razvoja.

Referenčni okvir za trajnostna mesta (RFSC) ponuja delujoče spletno  orodje, ki je bilo razvito in testirano na manjšem številu evropskih mestih. Zato so ministri pristojni za razvoj mest sklenili, da ga  preizkusijo še na večjem vzorcu evropskih mest. Z javnim pozivom so iskali 50 do 70 evropskih mest za preizkušanje različice prvega orodja RFSC. Velenje je edino slovensko mesto, ki je uspešno kandidiralo za sodelovanje v tem projektu. Faza preizkušanja novega spletnega orodja je trajala 6 mesecev, od marca do septembra 2011. Preizkušanje so spremljali strokovnjaki in nacionalne kontaktne osebe.
Orodje RFSC je sestavljeno iz naslednjih glavnih delov: značilnosti mesta, razvoj trajnostne strategije, preverjanje in ocenjevanje celostnega pristopa strategije ali projekta, spremljanje napredka ukrepov in iskanje “primerljivega mesta”.

Orodje RFSC prispeva tudi k doslednejšem upoštevanju “celostnega pristopa” kot celovitega in globalnega pogleda na politiko mesta, opozarjanju na soodvisnost različnih področij in vidikov te politike in posvečanju posebne pozornosti zapostavljenim soseskam z obravnavanjem glavnih vprašanj na tem področju.

 Orodje RFSC si lahko ogledate na povezavi.