SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

USE-reuse

V sklopu projekta USE-REUSE, ki  sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki ga je vodil ORZ (Okoljsko raziskovalni zavod) s partnerji in pridruženimi partnerji (Mestna občina Velenje) je ustanovljen Center ponovne uporabe Velenje (v nadaljevanju CPU).

MOV je v projektu nastopila kot pridružen partner, kar pomeni, da ni imela predvidenih finančnih virov. Iz projekta USE-REUSE sta se pridobili dve usposobljeni kandidatki za vzpostavitev in vodenje CPU Velenje (t.i. promotorki CPU) od tega eno zaposleno osebo za čas trajanja projekta. MOV je z lastnimi sredstvi pomagala pri vzpostavitvi CPU  Velenje tako, da je zagotovila  urejene prostore ter njihovo vzdrževanje, zaposlila javnega delavca,  omogočila nakup začetne opreme za delovanje CPU ipd. S pomočjo MOV, PUP Saubermacherja in donatorjev smo vzpostavili kvalitetne pogoje za delovanje CPU v Velenje.

CPU financira Mestna občina Velenje, le-ta pa deluje po sistemu socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček temveč družbeno koristna dejavnost. Vedno bolj potrošniška družba je naravnana k brezvestnemu kupovanju izdelkov, ki so postali modni zaradi oglaševalskega trenda, kateri ljudi spodbujajo h kupovanju tudi nepotrebnih stvari za družino, dom in gospodinjstvo. Potrošniki se ne zavedajo kje ti izdelki potem tudi končajo. Ker se je skrajšal čas uporabe izdelkov zaradi kakovosti ali samega modnega trenda, se je posledično povečala količina potencialnih odpadkov. Ker se ne vprašamo kaj od tega resnično potrebujemo, se po domovih hitro nabere dosti stvari, ki jih kmalu zavržemo. Zato je nujno potrebno reševanje problematike odpadkov, ki so še uporabni. Tako so CPU potrebni, saj zajamejo uporabno opremo za dom in gospodinjstvo še pred odlaganjem v Zbirnih centrih.

V CPU lahko lahko občani, prebivalci Šaleške doline oddajo stvari iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjši gospodinjski aparati, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki,…) in otroško opremo. »Pri nas jih  popravimo inovativno obnovimo in prodamo novim uporabnikom po ugodni (simbolični) ceni. Tako smo preusmerili tok potencialnih odpadkov iz Zbirnih centrov nazaj v uporabo.

Potrebno je pomisliti na obremenjenost narave  in količine odpadkov, ki se kopičijo na Zemlji in razmišljati o trajnostnem načinu življenja. Z delovanjem  CPU, želimo osvestiti naše občane, da so lahko nekateri odpadki povsem koristni izdelki ali surovina« (delavka v CPU: Alenka Košir).

Center ponovne uporabe Velenje
M: 031 683 959
E: cpualenka@gmail.com

Donatorji, ki nam pomagajo

 • REDNAK proizvodnja in trgovina, d.o.o.                                           
 • Makom trgovina d.o.o.,   
 • LinNet, računalniški inženiring, Bogdan Kristan s. p.
 • PUP-Saubermacher d.o.o.
 • JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.
 • HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
 • Mercator, d.d. Hipermarket Velenje
 • PUP Velenje d.d., Podjetje za urejanje prostora
 • Kuhinje Brvar, David Brvar s.p.
 • Splošno mizarstvo, Boštjan Bunderla, s.p.
 • Železnina Hudovernik
 • Tiskarske storitve in prodaja, Matjaž Škulj, Decal s.p.
 • Pirh d.o.o., Barve-laki