SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

ReNewTown

New Post-Socialist City: Competitive and Attractive

(Nova post - socialistična mesta: konkurenčna in privlačna)

Več kot 300 milijonov ljudi iz Srednje Evrope živi v mestih ali delih mest, zgrajenih v obdobju socializma in komunizma (1945–1989). Ti ljudje se soočajo s težavami, povezanimi z nizko kvaliteto bivanja (slabo vzdrževanimi stanovanjskimi stavbami in javnimi prostori v naseljih), šibkim občutkom povezanosti z lokalnim okoljem, pomanjkanjem poslovnih iniciativ, pomanjkanjem in nizko stopnjo ohranjene arhitekturne ter druge nedotakljive kulturne dediščine iz dobe socializma.

Namen projekta ReNewTown je bil ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma. Na podlagi uvodnih študij smo izdelali transnacionalno strategijo razvoja mest do leta 2024. Razvita strategija vsebuje nabor ukrepov in rešitev za izboljšanje investicijskih pogojev za investiranje v obnovo in revitalizacijo ciljnih objektov in javnih prostorov, modele za razvoj kulturne in socialne ponudbe, modele za razvoj podjetništva, modele za izboljšanje identifikacije z okoljem …

Mestna občina Velenje je v okviru projekta ReNewTown s pomočjo investicije vredne 46.500 evrov »obudila« tudi nesnovno kulturno dediščino, ki je močno zaznamovala nastanek mesta Velenje – udarniške delovne akcije. S pomočjo mladih in starejših prostovoljcev smo prostovoljnim delom obnovili igrišče v Krajevni skupnosti Gorica. Igrišče smo skupaj nadgradili v moderen večnamenski javni prostor, ki je postal prostor medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter hkrati ponuja možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Projekt ReNewTown je trajal od aprila 2011 dalje do konca marca 2014.

Partnerji v projektu ReNewTown poleg MO Velenje so bili: Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Cultural Centre im. Cypriana K. Norwida in Krakow, Karlsruhe Institute of Technology, Municipality of Prague, Jizni Mesto, Regional Development Agency of Usti Region, Agency for development of Gemer region in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Celotna vrednost projekta je znašala1.514.061  EUR. Vrednost deleža MO Velenje je znašala 181.620 EUR. MO Velenje je ta delež sofinancirala v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.243  EUR.

Več informacij o izvedenem  projektu ReNewTown najdete na uradni spletni strani.

Elektronske novice projekta ReNewTown

1. izdaja (4.25 MB)
2. izdaja (5.75 MB)
3. izdaja (7.47 MB)
4. izdaja (2.26 MB)
5. izdaja (3.20 MB)
6. izdaja (4.65 MB)
7. izdaja (3.14 MB)
8. izdaja (6.45 MB)
9. izdaja (6.84 MB)
11. izdaja (6.40 MB)