SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Starosti prijazno mesto

O projektu

Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno pozornost. V letu 2009 je pristopila k projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«, katerega cilj je izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije pri Organizaciji Združenih Narodov. Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostanejo občani v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje.

Leta 2012 je župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič, podpisal Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna občina Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij. Bistvo starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v zavezi lokalnih oblasti, da bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo med seboj.

Leto kasneje smo z Inštitutom Antona Trstenjaka podpisali pogodbo o vključitvi Mestne občine Velenje v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin ter strokovni pomoči pri izvajanju tega programa.

Leta 2013 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Strategijo za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020. S sprejetjem strategije smo se zavezali, da bomo izvedli številne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali življenje starejših občank in občanov. Dokument vsebuje 63 splošnih in posamičnih ukrepov, ki so razvrščeni v osem ključnih področjih, kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija in sicer stavbne in zunaj stavbne površine, prevoz, bivališča, družabno življenje, spoštovanje in vključevanje v družbo, družabno angažiranje in zaposlitev, komuniciranje in obveščanje ter storitve skupnosti in zdravstvenih služb.

V okviru projekta »Velenje, starosti prijazno mesto« delujeta dva odbora: seniorski in koordinacijski. Naloga seniorskega odbora je zbiranje predlogov in izboljšav, s katerimi postaja Velenje starejšim dostopnejše. Naloge združenega koordinacijskega odbora ostajajo enake in zajemajo razvijanje ustreznih programov za kvalitetno življenje starejših, povezovanje in prenos dobrih praks ter inovativnih programov v lokalno okolje. Vsakdo lahko svoj predlog oziroma pripombo objavi na spletni strani www.starostiprijazno.si.


- Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MO Velenje za leto 2019


Pomembne povezave
- www.starostiprijazno.si - spletna stran, na kateri lahko objavite pripombe, komentarje in vprašanja glede težav, s katerimi se srečujete v Velenju

- Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v mestni občini Velenje do leta 2020

- Vodnik po socialnih programih – Tretja generacija v skupnosti Mestne občine Velenje

- Letak za pravilno uporabo zdravil

S pravilnim vodenjem seznama zdravil, ki jih uporabljate, lahko občutno povečate uspeh zdravljenja. Poleg tega seznam prispeva k večji preglednosti vašega zdravljenja s predpisanimi zdravili. Letak za pravilno uporabo zdravil si natisnite in ga natančno ter redno izpolnjujte. Ker je lahko seznam zdravil pomembna informacija tudi v primeru nujne medicinske pomoči, ga vedno nosite s seboj.

- Zbornik strokovnih prispevkov Dnevi paliativne oskrbe