SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Otrokom prijazno Unicefovo mesto

AKTUALNO

Kolegij uprave Mestne občine Velenje je 19. novembra 2007, sprejel sklep, da se bo Velenje vključilo v UNICEF-ov projekt Otrokom prijazno mesto. Mestna občina Velenje je 24. maja 2008 z izjavo župana MOV Srečka Meha in imenovanjem komisarke projekta direktoric Uprave MOV Andreje Katič uradno pristopila v mrežo otrokom prijaznih Unicefovih mest.
Otrokom prijazno UNICEF-vo mesto je UNICEF-ov mednarodni projekt, v katerega se vključujejo mesta, ki skupaj z župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijali mesto, ki bo prijazno do otrok. Enotna definicija, kaj je Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, ne obstaja. Predvsem v razvitih državah se daje poudarek reševanju okolje-varstvenih problemov ter izboljševanju rekreativnih površin, razvijanju parkov in zelenih površin, ureditvi prometa, s ciljem izboljšanja varnosti otrok ter akcijam zbiranja sredstev za posebne projekte v korist otrok. Skupna rdeča nit vsem je Konvencija o otrokovih pravicah. Pogoj  za vstop v projekt je tudi soudeležba otrok v okviru formalnih struktur (Otroški občinski sveti) ali neformalnih struktur (npr. šolske in druge aktivnosti).
Mreža otrokom prijaznih mest predstavlja mrežo, v katero so združena mesta, ki so za eno ali več let pridobila naziv Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. V Evropi se ta projekt izvaja v Italiji, Nemčiji, Španiji, na Finskem in na Nizozemskem, pa tudi v Franciji, Švici idr. Projekt razvijajo zainteresirane mestne občine ob polni podpori njihovih županov/županj ter sodelovanju široke mreže prostovoljcev, ki v posameznih mestih dajejo pobude in neposredno delujejo na projektih v korist otrok in mladostnikov.

Varne točke v Velenju

Preden smo se v Velenju odločili za projekt varnih točk, smo najprej skozi anketo povprašali naše osnovnošolce in srednješolce, kje oni sami vidijo potrebo po varnih točkah in rezultati, ki smo jih dobili, so nam pri določitvi točk bili v veliko pomoč. Za vse prostovoljce v varnih točkah smo izvedli tudi izobraževanja, da so se usposobili kako ukrepati v primeru, ko se otroci zatečejo k njim, torej v varno točko, po pomoč. V sklopu tega projekta smo pripravili zloženke Unicef-ove varne točke v Velenju. V zloženki je objavljen tudi zemljevid, kjer smo označili sprva petnajst, v letu 2010 enaindvajset, v letu 2013 do septembra sedemnajst, nato dvajset varnih točk na območju mestne občine Velenje. S septembrom 2013 so se mreži varnih točk v Velenju pridružili še Drogerie markt (2 trgovini) in Modiana. Zloženke so prejeli vsi velenjski osnovnošolci. Prav tako smo jih posredovali Policijski postaji Velenje, Centru za socialno delo Velenje in Zdravstvenemu domu Velenje.

Da bi otroke in mladostnike še v večji meri seznanili z varnimi točkami, njihovim namenom in načinom delovanja, je Regionalni multimedijski center Kunigunda v sodelovanju s štirimi osnovnimi šola iz Velenja (OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Šalek in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje) in Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje, ter Mestno občino Velenje pripravil kratke promocijske spote. Ti prikazujejo različne situacije, v katerih se lahko otroci zatečejo v varne točke. Spoti se bodo vrteli v Kinu Velenje pri uvodu v otroške matineje in na Pikinem festivalu, kjer je vsako leto tudi mobilna varna točka.

Tematsko urejena igrišča v enotah Vrtca Velenje

V okviru projekta smo konec leta 2009 začeli s tematsko ureditvijo otroških igrišč v enotah Vrtca Velenje. Tematska igrišča so opremljena vsako v skladu z določeno zgodbo. Otroke po igriščih vodijo junaki posameznih zgodb in jim na zanimiv, njim prilagojen način razlagajo obravnavane pojave. Takšen način igre spodbuja otroke k ustvarjanju, razmišljanju, razvoju abstraktnega mišljenja ...
Skupaj z vodstvom Vrtca Velenje smo na podlagi predvidene tematike posamičnega igrišča izbrali igrala za vse starostne skupine predšolskih otrok in jih umestili v prostor posameznega vrtca. Igrišča smo opremili tudi z informacijskimi tablami z obratovalnim časom in hišnim redom igrišča.

V letu 2010 smo namenili za 15 novih igral kar 93.818,63 EUR, v letu 2011 pa za 16 novih igral 44.535,09 EUR. V letu 2012 je Mestna občina Velenje namenila za prenovo igrišč v sklopu tega projekta znesek v višini 21.054 evrov, od tega 14.334 evrov za opremljanje otroških igrišč pri vrtcih in 6.720 evrov za preureditev otroškega igrišča pri O.Š. Gorica v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav na podlagi javnega natečaja za prenovo otroških igrišč: Otroci Triglava – Brezkrbni v igri, povezani z naravo. Zavarovalnica Triglav je za ta namen prispevala sredstva v višini 22.500 evrov. Na željo krajanov Pesja organizira Mestna občina Velenje že od leta 2011 tudi odprtje otroškega igrišča v popoldanskem času pri vrtcu v Pesjem z ustreznim pregledovanjem, čiščenjem in zaklepanjem igrišča. Temu se je v letu 2014 pridružilo tudi otroško igrišče v Vinski Gori.

V letu 2013 so bila sredstva v višini 19.997 EUR namenjena za zaščite in senčnike za peskovnike po enotah vrtca Velenje, pri enoti Vrtiljak je bilo zaradi gradnje sosednjih blokov, ter posledično prestavitve ograje, potrebno prestaviti linijsko igralo na drugo lokacijo. Pri podružnični osnovni šoli Škale, pa je bila postavljena dvojna gugalnica in tobogan s hiško z zaščitnimi podlogami. 

V letu 2014 so bila sredstva v višini 18.979 EUR namenjena za ureditev otroškega igrišča z dvema igraloma in zaščite ter senčnika za peskovnik pri osnovni šoli Šalek, kjer sta z mesecem majem 2014 pričela delovati dva oddelka vrtca.

V letu 2015 so bila sredstva v višini 13.116 EUR namenjena za nakup in montažo kombiniranega in vzmetnega igrala pri Osnovni šoli Gustava Šiliha, kjer sta bila odprta tudi dva oddelka vrtca.

V letu 2016 so bila sredstva v višini 22.629 EUR namenjena za dobavo in postavitev otroške hišice z varovalno podlago v enoti Vila Mojca, kjer so bili prostori preurejeni za potrebe vrtca.

V letu 2017 so bila sredstva v višini 19.558 EUR namenjena za 7 linijskih igral pri Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ter za talne poslikave pri vrtcih in osnovnih šolah v Velenju.

V letu 2018 so bila sredstva v višini 100 EUR namenjena za material za izdelavo čutnih poti na igriščih vrtca.

V letu 2019 so bila sredstva v višini 17.000 EUR namenjena za novo kombinirano igralo v enoti Vrtiljak, ter za dva nova igrala komplet za ravnotežje in plezalni stolp v enoti Sonček v Šentilju.

V letu 2020 so bila sredstva v višini 24.617 EUR namenjena za dva nova kombinirana igrala in sicer pri POŠ Vinska Gora in enoti Ciciban Vrtca Velenje, ter za servis igrala pri enoti Vila Mojca Vrtca Velenje.

Junior ambasadorji

UNICEF Slovenija je svojo družino razširil in obogatil z energijo, voljo in požrtvovalnostjo najmlajših predstavnikov družbe. Imenovani so bili Junior Ambasador-ji UNICEF-a, ki bodo odslej v šoli, lokalni skupnosti in na nacionalni ravni predstavljali glas otrok in njihovih pravic. Junior ambasadorji si bodo s svojim delom prizadevali za uresničevanje otrokovih pravic in z aktivnostmi ozaveščali svoje vrstnike, ter med njimi širili informacije o pomembnosti sodelovanja ter vključevanja otrok, skupaj z lokalnimi skupnostmi, ki so vključene v projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto, v katerega sodi tudi Mestna občina Velenje.
Videoposnetki: Varne točke v Velenju
http://youtu.be/f-7v_pFZz9w (Anton Aškerc)
http://youtu.be/wZZ5nainf3c (CVIU)
http://youtu.be/HArHhPVWU_o (Gustava Šiliha)
https://www.youtube.com/watch?v=ymxolCUI9UI (Šalek)

QR koda - povezava na karto varnih lokacij UNICEF

Plakati "Če potožiš, ne zatožiš"

S plakati za varne točke, ki smo jih prejeli od Slovenske fundacije za Unicef želimo spodbuditi otroke, da se opogumijo in spregovorijo o svojih težavah. Plakati so nastali v sodelovanju s podjetjem TAM-TAM, ki je organiziralo natečaj za oblikovalce in kreativce na temo Nasilja med mladimi.

Zmagovalni trije plakati – z naslovom »Če potožiš, ne zatožiš«, agencije Yin + Young so po mnenju strokovne žirije najbolje predstavili tematiko natečaja in so bili  konec decembra 2014 že predstavljeni javnosti na več kot 500 plakatnih lokacijah po Sloveniji. Na natečaj je prispelo izjemno število kreativnih rešitev. Tudi to potrjuje, da je medvrstniško nasilje zaznano kot vse večji družbeni problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Nasilje se pogosto dogaja za zaprtimi vrati, daleč od oči javnosti in tako ostaja nevidno, saj ga žrtve le redko prijavijo. Zmagovalno delo odlično nagovarja in spodbuja mlade, da o svojih težavah spregovorijo v varnem okolju in se v stiski zatečejo po pomoč v UNICEF-ove Varne točke. V Velenju smo plakate posredovali vsem lokacijam Varnih točk, ter na osnovne šole in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

(januar 2015)
 
V letu 2019 je bila ob 60. letnici mesta Velenje izdelana pobarvanka Varne točke v Velenju.

Kaj morate starši vedeti o ponovnem odprtju šol v času novega koronavirusa in kako lahko nudite podporo svoji šolarki oz. svojemu šolarju?

https://www.unicef.si/novice/14289/covid-19-kaksna-bo-vrnitev-v-solske-klopi

 

Unicefove varne točke v času, ko smo doma