SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Ostali projekti

Savinjska regija - EKOregija

Ozadje

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (v nadaljevanju RASR) je bila ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji. Med pomembnejše regionalne razvojne projekte spada tudi projekt Savinjska regija – Ekoregija. Namen projekta je spodbujati občine k intenzivnejšem razmišljanju o trajnostnem razvoju s poudarkom na vključevanju okoljskih vidikov v obstoječe investicije.
V mesecu decembru 2009 je na 17. seji Sveta regije Janez Jazbec, takratni vodja Oddelka za delo z občinami, predstavil županom občin Savinjske regije idejno zasnovo dolgoročnega okoljskega projekta Savinjska regija – Ekoregija. Svet regije je izvajanje tega regijskega projekta podprl.

Namen projekta Savinjska regija - Ekoregija

  • Vključevanje visoko kvalitativnih okoljevarstvenih standardov v procese dela in bivanja, izgrajevanje visoke delovne in bivanjske kulture na pozitivnih vrednotah odnosa do okolja, doseganje visoke stopnje odgovornosti do ohranjanja dediščine ter vpeljevanje različnih okolju prijaznih aktivnosti kot gibanje in način razmišljanja, dela in življenja.
  • Pozitivno vrednotenje okoljevarstvenih prizadevanj in z izpostavljanjem in poudarjanjem primerov dobre prakse spodbuja k trajnostnemu razvoju regije.  Z izvajanjem projekta želimo ustvarjati pozitivno podobo Savinjske regije in ji dati dodano vrednost v smislu podpornega okolja za razvoj turizma, podjetništva, še posebej vseh visoko tehnoloških procesov in tudi v smislu samooskrbe regije, ko gre za kvaliteto in obseg pridelave vseh življenjskih potrebščin.
  • Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in civilnih združenj izpostavljati in spodbujati tiste primere aktivnosti in projektov, ki nosijo poudarjen pomen za trajnostno ohranjanje okolja.

Cilji projekta

Savinjska regija - Ekoregija je projekt, ki je v svojem izvajanju zastavljen dolgoročno in ima cilj, da skozi različne aktivnosti odgovorno in zavestno spreminjamo odnos do okolja na bolje. Tako bo Savinjska regija postala okolju in ljudem še prijaznejša regija, s spodbudnim razvojnim okoljem in privlačnejša za nadaljnja razvojna vlaganja. Tako s projektom Savinjska regija- Ekoregija skupaj strmimo k ciljem zagotovitve okolju in ljudem prijazne regije, oblikovanje spodbudnega razvojnega okolja in zagotoviti prepoznavno in privlačno regijo za razvojna vlaganja.

Nabore primerov dobrih praks, investicij z "zeleno" dodano vrednostjo, se bo zbiralo v "Zeleni knjigi Savinjske regije – Ekoregije", ki se bo s časom dopolnjevala in nadgrajevala. Najpomembnejšo vlogo v izvajanju projekta imajo lokalne skupnosti, zato je izrednega pomena čim večja vključenost vseh partnerjev – na začetku občin, v nadaljevanju pa tudi gospodarskih subjektov in civilno družbenih organizacij. Savinjska regija bo skozi izvajanje tega projekta izgrajevala svojo identiteto, bo skrbela za promocijo in pozitivno podobo regije. Na osnovi rezultatov projekta se bistveno izboljševalo podporno okolje za razvoj regije.

Glede na dosežke in priznanja, ki  jih občine Savinjske regije že dosegajo na različnih natečajih ter projektih in glede na izraženo pripravljenost,  da v smeri okolju prijaznih aktivnosti načrtno naredimo še več, je pričakovati, da bo izvajanje projekta preraslo v način dela in razmišljanja in medgeneracijsko gibanje. S tem se bo dosegala znatna dodana vrednost na področju trajnostnega ohranjanja okolja, na katero želimo s projektom Savinjska regija – Ekoregija opozoriti in jo spodbujati.

Več informacij najdete spletni strani RASR.

Kontaktna oseba:
E: spela.seliga@velenje.si