SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Urbact

Program URBACT je bil odobren v letu 2003 s strani Evropske komisije, kot nadgradnja programa URBAN. Sam program je bil razdeljen na več mrež, katerih namen je izmenjava znanj in različnih pristopov na področju obnove propadlih urbanih okolij  v socialnem, družbenem in ekonomskem smislu. Občina Velenje se je vključila v tri mreže, vsako z različnim projektom, predvsem z namenom spoznavanja dobrih praks z zgoraj navedenih področij v tujini in prenosom le teh v naše okolje.

Glavno področje delovanja v okviru projekta YOUNG  PEOPLE FROM EXCLUSION TO INCLUSION je bilo iskanje in promocija novih poti in pristopov vključitve čim večjega števila mladih v lokalno skupnost, znotraj katere so delovali kot aktivni in gradni elementi družbe.

Projekt CULTURE AND URBAN REGENERATION je zastopal in raziskoval področje kulture, katero se ne sme smatrati samo kot instrument za povečanje privlačnosti mest, temveč kot pomemben dejavnik pri prestrukturiranju mest. Glavni cilj je bil analizirati praktične izkušnje partnerskih mest. Poudarek je bil na izmenjavi praktičnih  izkušenj in ne na produkciji splošnih in teoretičnih ekspertiz. Na osnovi analiz so se pripravila priporočila, ki so se predložila lokalnim, regionalnim, nacionalnim in  evropskim oblikovalcem politik.

Za več informacij o projektu  URBACT se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.