SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Indu.pik

Projekt INDU.PIK je bil sofinanciran s strani programa  Interreg IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006. Poudarek projekta je bil na kulturni dediščini. Projekt je bil zaključen leta 2006.

V tem času se je v slovenskem in evropskem prostoru začela uveljavljati nova  dimenzija kulturne dediščine – industrijska kulturna dediščina. Kot že ime samo pove, smo znotraj projekta izpostavljali industrijske objekte, ki so po prenehanju aktivne proizvodnje najpogosteje obsojeni na propad in rušenje. S pomočjo projekta smo poskušali poiskati nove vsebine in tržne možnosti za tovrstne objekte znotraj partnerskih mest. V našem primeru, smo se osredotočili na objekt Klasirnica v Pesju in zanj razvili nekaj vsebinskih modelov. Na žalost do realizacije katerega od modelov nikoli ni prišlo, saj bi za realizacijo potrebovali precejšnja finančna sredstva, ki pa nam jih na nadaljnjih razpisih za ta namen ni uspelo pridobiti. So pa izdelani modeli še vedno zanimivi za današnji čas in kdo ve, morda bo kateri od njih kdaj zaživel tudi v realnosti.

Za več informacij o projektu INDU.PIK se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.