SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Projekt TAB - Take a breath

Mestna občina Velenje je od avgusta 2011 do julija 2014 aktivno sodelovala v mednarodnem projektu TAB – Take a Breath!, ki je bil v višini 85% sofinanciran v okviru programa Srednja Evropa. Glavna tema projekta je bila zmanjšanje škodljivih učinkov onesnaževanja zraka na zdravje ljudi in zagotavljanje zdravega okolja za prebivalce.

V okviru projekta TAB smo ustanovili Okoljsko platformo za Šaleško dolino, pripravili Oceno ranljivosti za okolje Šaleške doline, vzpostavili trimesečni monitoring prašnih delcev in izdelali Akcijski plan za izboljšanje kvalitete zraka v Šaleški dolini. Ena izmed glavnih pridobitev v okviru projekta TAB je bila nova informacijska točka MO Velenje, locirana na Cankarjevi cesti - dvostranski digitalni prikazovalnik, ki poleg vremenskih podatkov (temperatura, veter, vlaga) prikazuje tudi podatke o vrednostih žveplovega dioksida in ozona v zraku. Stanje kvalitete zraka še vedno prikazujemo tudi v grafični obliki, ki slikovito in enostavno ponazarja vrednosti žveplovega dioksida in ozona v zraku. S to pridobitvijo so občani in obiskovalci MO Velenje seznanjeni s stanjem okolja in zraka v našem mestu.

Za več informacij o projektu TAB se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.