SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Architecture of Totalitarian Regimes of the XX° Century in Urban Management (ATRIUM)

Arhitekturni ostanki totalitarnih  režimov XX° stoletja  bi lahko postali pomemben vir lokalnega razvoja, če bi jih primerno valorizirali, jih promovirali preko transnacionalne kulturne poti in jih seveda podkrepili še s kulturno turističnimi dejavnostmi in proizvodi.

Projekt ATRIUM je bil zasnovan ravno za pripravo podlag in trženje te, po večini še vedno neraziskane priložnosti. Okoli nove kulturne poti bi se lahko oblikovale nove storitve, in preko tega nova delovna mesta.

Glavni cilj projekta je spodbujanje kulturnih vrednot in dediščine socialističnih režimov za razvoj mest in regij. ATRIUM zasleduje naslednje posebne cilje:

(I) identifikacijo študij primerov na partnerskih območjih (analiza urbanih zemljevidov, mestni in arhitekturni del), in s tem njihovega osnovnega koncepta mesta in moči, pa tudi pomene odnosov med državljani in totalitarnimi institucijami;
(II) izbira zgradb in prostorov posameznih pomembnih objektov  v preteklem režimu, ki bi lahko imeli (ali trenutno imajo) nove estetske, funkcionalne in socialne naloge v sodobnem,  demokratičnem mestu;
(III) priprava trans-nacionalnih priročnikov (tudi za usposabljanja) za  modro upravljanje, ohranjanje in ponovno uporabo ter  gospodarsko valorizacijo te "neprijetne" dediščine;
(IV) identifikacija, zbiranje in izdelava digitalnih arhivov:  katalogizacija fotografij, filmov, ustnih pričevanj, pohištva in podobnih stvari iz obravnavanega obdobja;
(V) oblikovanje kulturnih poti, ki se nanašajo na to dediščino in
(VI) spodbujanje oblik kulturnega turizma za gospodarsko valorizacijo in uporabo te dediščine.

Partnerstvo vključuje uravnoteženo kombinacijo 18 teles (lokalnih oblasti, univerze, kulturnih in razvojnih subjektov …) iz po 11 držav. 

V okviru projekta ATRIUM nameravamo v Mestni občini Velenje razviti oz. pridobiti:  arhitekturno pot po Velenju, knjižno obliko arhitekturnega vodiča po Velenju; nabor dobrih praks upravljanja, ohranjanja in ponovne uporabe ter izkoriščanja te  dediščine;  digitalizacijo dediščine obravnavanega obdobja; produkte kulturnega turizma  v povezavi z moderno arhitekturo, center za obiskovalce v mestu.

Vodilni partner projekta je Mestna občina Forli, Italija. Drugi partnerji ob Mestni občini Velenje so: Province of Forli - Cesena, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo, The National Institute of Immovable Cultural Heritage, Szechenyi Istvan University, Local Government of Gyor City with County Rank, Institute of Construction and Architecture of the Slovak Academy of Sceinces, Metropolinate of Moldavia and Bucovina - Archidiocese of lasi, Institute for Innovation & Sustainable Development AEIPLOUS, Cultural & Educational Technology Institute ATHENA - Research & Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge Technologies, Town of Labin, Fund of microregional tourism cluster Subotica-Palic, Tirana Municipality, Rotor - organization for development of tourism of region Doboj, Ministry of Culture Bulgaria, Municipality of Rasa.

Projekt traja 30 mesecev – od  januarja 2011 do junija 2013.

Vrednost celotnega projekta je 1.932.044,00 evrov, sofinanciranje s strani ERDF (izpišite)  1.407.076,40 evrov. Delež Mestne občine Velenje je 134.090,00 evrov, s strani EU bo sofinanciranih 85 % oz. 113.976,50 evrov.

Kontaktna oseba:
Helena Knez
T: 03 8961 532
E: atrium@velenje.si
W: www.atrium-see.eu